Section2
Poznań 1956
Wszystkie Manifestacja poznańskich robotników. Fotografie wykonane przez funkcjonariuszy UB w celu identyfikacji manifestantów. Poznań, czerwiec 1956 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA