Section2
Poznań 1956
Wszystkie Protest poznańskich robotników. Fotografie wykonane przez funkcjonariuszy UB w celu identyfikacji manifestantów. Poznań, czerwiec, 1956 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA