Section2
Poznań 1956
Wszystkie Manifestanci opanowują centralne więzienie przy ulicy Młyńskiej, godz. 9.30-11. Poznań, czerwiec 1956 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA