Section2
Poznań 1956
Wszystkie Demonstracje przed więzieniem przy ul. Młyńskiej. Poznań, czerwiec 1956 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA