Section2
Poznań 1956
Wszystkie Edward Gierek w czasie pogrzebu ofiar robotniczego buntu. Gierek przewodniczył komisji badającej wydarzenia. Było to pierwsze ważne zadanie powierzone nowemu sekretarzowi Komitetu Centralnego PZPR. Poznań, 29.06.1956 Foto: PAP/CAF/Wojciech Kondracki