Section2
Poznań 1956
Wszystkie Protest poznańskich robotników. Zdjęcie zrobione przez funkcjonariuszy UB. Poznań, czerwiec 1956 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA