Section2
Poznań 1956
Wszystkie Mieszkanki Poznania w czasie manifestacji w czerwcu 1956. Fotografie wykonane przez funkcjonariuszy UB w celu identyfikacji manifestantów. Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA