Section2
Poznań 1956
Wszystkie Pogrzeb ofiar robotniczego buntu.Na zdjęciu w środku m.in. premier Józef Cyrankiewicz, członek Biura Politycznego KC PZPR Edward Gierek. Poznań, 29.06.1956 Foto: PAP/Wojciech Kondracki