Section2
Poznań 1956
Wszystkie Dzieci obok hasła "Precz z Ruską Demokracją!" Poznań, czerwiec 1956 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA