Section2
Poznań 1956
Wszystkie Ludzie w czasie manifestacji. Poznań, czerwiec 1956 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA