Redakcja Programów Katolickich

Credo

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013 12:00
Wokół tradycyjnych prawd wiary toczą się dzisiaj burzliwe dyskusje.Powracają stare pytania o Trójcę Świętą i bóstwo Chrystusa, o Jego narodzenie z Maryi Dziewicy, o Jego zmartwychwstanie i wywyższenie w niebie.
Audio
Credo
Foto: Eusebius@Commons, źr. Flickr, lic. CC

Dotyczy to podstawowych prawd o Jego zbawczym dziele, dlatego zmierzenie się z tradycyjnymi formułami wiary jest wielkim wyzwaniem dla naszego czasu.

Taka próba została podjęta przez ks. Wacława Hryniewicza, ks. Henryka Paprockiego oraz Karola Karskiego, czyli przez przedstawicieli trzech wyznań chrześcijańskich, którzy wspólnie komentują Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary.

O książce "Credo" mówi o. dr Marek Blaza – ekumenista.

Prowadzenie: Jan Pniewski

Czytaj także

"Człowieka można zrozumieć tylko poprzez Chrystusa"

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011 08:54
4 marca 1979 roku ukazała się pierwsza encyklika Jana Pawła II zatytułowana "Redemptor Hominis", czyli "Odkupiciel człowieka" – uznawana za programowy dokument papieża Polaka.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Życie duchowe w mieście

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2013 09:00
Karl Rahner powiedział niegdyś, że chrześcijanin XXI wieku będzie mistykiem, albo nie będzie go wcale. Współczesność bowiem, zdaniem wielu, potrzebuje świętych nowego typu, którzy będą zdolni podźwignąć ją ku górze.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Logos niepojęty

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011 15:00
Co można wiedzieć o Bogu? - to jedno z najpoważniejszych i najbardziej intrygujących pytań, przed jakimi staje człowiek wierzący.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2013 10:00
Kościół pierwotny – jak czytamy w Dziejach Apostolskich – trwał na modlitwie i łamaniu chleba. Ci, którzy do niego dołączali, sprzedawali swoje majątki, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywali wspólnocie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zasady chrześcijaństwa

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013 14:00
Joseph kard. Ratzinger pisał przed laty w jednym ze swoich tekstów, że współczesny Kościół, uwikłany w wewnętrzne spory, stał się ofiarą pluralizmu i sprzecznych poglądów, pośród których gubią się ludzie wierzący.
rozwiń zwiń