Radiowe Centrum Kultury Ludowej

O kuźni i kowalu / Про кузню і коваля

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2022 07:00
Сьогодні розповідь про кузню і коваля.  Dziś opowieść o kuźni i kowalu.
Audio
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock

Раніше на селі коваль потрібен був дуже часто. Місцем роботи коваля була кузня. Зазвичай це була дерев'яна споруда зі спеціальним вогнищем. Це була спеціальна піч, у яку коваль закладав металеві елементи. Ці металеві частини потрібно було розігрити. Для чого?

Dawniej na wsi kowal potrzebny był nieustannie. Miejscem jego pracy była kuźnia. Był to zazwyczaj budynek drewniany ze specjalnym paleniskiem - piecem, w którym kowal umieszczał metalowe elementy. Te metalowe części musiały zostać podgrzane. Po co? Tego młodzi słuchacze dowiedzą się z dzisiejszej audycji. 

Słownik / словник

podkuwanie konia – підковуванне коня

kowalstwo – ковальство

Kowal pracuje w kuźni. – Коваль працює у кузні.

W naszych czasach trudno kupić dobre kowadło. – В наш час важко купити хороше ковадло.

***

Для ефіру Spacerkiem po wsi / Сільські прогулянки у п’ятницю (28 жовтня) о 20.05 запрошує Пьотр Дорош.

___

Na audycję Spacerkiem po wsi / Сільські прогулянки w piątek (28.10) o godz. 20.05 zaprasza Piotr Dorosz.