Historia

Śląsk Cieszyński poróżnił Czechosłowację i II RP

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2018 06:03
28 lipca 1920 Rada Ambasadorów dokonała arbitralnego podziału Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację.
Audio
  • O stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym mówi historyk prof. Tadeusz Kisielewski, aud. Agnieszki Steckiej "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej – Czechosłowacja". (PR, 16.11.1998)
  • Audycja Hanny Marii Gizy z cyklu "Klub ludzi ciekawych wszystkiego" na temat kształtowania się granic II RP z udziałem gości: prof. Marka Jabłonowskiego i prof. Tadeusza Paneckiego. (PR, 9.11.2013)
Przedstawiciele różnych organizacji przed pomnikiem legionistów śląskich. Widoczna tablica z hasłem Żądamy całego Śląska Cieszyńskiego dla Polski (1935)
Przedstawiciele różnych organizacji przed pomnikiem legionistów śląskich. Widoczna tablica z hasłem "Żądamy całego Śląska Cieszyńskiego dla Polski!" (1935) Foto: Czesław Datka, źr. NAC

Śląsk Cieszyński przez lata stanowił typowy obszar pogranicza. Ścierały się na nim wpływy polskie i czeskie. Nic dziwnego, że po zakończeniu I wojny światowej i rozpadzie Austro-Węgier pretensje do tego terytorium wysunęły oba kraje: Polska i Czechosłowacja.

- Masaryk uważał, że w porozumieniu z mocarstwami zachodnimi i Rosją, uda mu się utworzyć niepodległe państwo Czechów i Słowaków, nie uwzględniając interesów Polski – mówił prof. Marek Jabłonowski w audycji Hanny Marii Gizy z cyklu "Klub ludzi ciekawych wszystkiego".


niepodległa.jpg
Polska Niepodległa. Serwis specjalny

Pomimo początkowych ustaleń, wedle których tereny Śląska Cieszyńskiego miały być podzielone wzdłuż granic etnicznych, wojska czechosłowackie 23 stycznia 1919 zaatakowały oddziały polskie i zajęły tereny aż po linię Wisły.

Pod naciskiem państw Ententy miała miejsce zakończona niepowodzeniem próba przeprowadzenia plebiscytu. Ostatecznie o podziale Śląska zadecydowała Rada Ambasadorów, międzynarodowy organ złożony z przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii, USA (później Belgii), Włoch i Japonii, odpowiedzialny za wykonywanie postanowień traktatu wersalskiego.

- Zachodnia granica była kwestią układów mocarstw zwycięskich - wyjaśniał gość audycji prof. Tadeusz Panecki.

Ponad połowa spornego terytorium przypadła Czechosłowacji (ok. 56 %), w tym powiaty cieszyński i frysztacki, w których większość mieszkańców stanowili Polacy. Granica oparta została na linii Olzy. Ziemie, które przyznano Czechosłowacji zaczęto nazywać Zaolziem.

- Konflikt o Zaolzie stał się kością niezgody w stosunkach polsko-czechosłowackich przez cały okres dwudziestolecia - mówił historyk prof. Tadeusz Kisielewski w audycji z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej".

Zaolzie udało się zająć Rzeczpospolitej w 1938 roku. Dlaczego decyzja ta była błędem polskiej dyplomacji? Przeczytaj tutaj.

Posłuchaj audycji Hanny Marii Gizy z cyklu "Klub ludzi ciekawych wszystkiego" o kształtowaniu się granic odradzającej się Rzeczpospolitej oraz audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej".

bm

Czytaj także

Trudna historia Zaolzia

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2011 06:00
To książka, po lekturze której można zrozumieć, dlaczego Czesi często mówią, że polska okupacja była gorsza od niemieckiej - twierdzi zaolziański historyk Józef Szymeczek.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Przegrany plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu [POSŁUCHAJ]

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2023 05:45
70 procent ludności południowych Mazur posługiwała się językiem polskim, mimo to odrodzona Polska poniosła w plebiscycie druzgocącą klęskę. Do kraju przyłączono tylko osiem gmin.
rozwiń zwiń