Historia

Józef Kremer - filozof i historyk sztuki

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016 06:00
210 lat temu, 22 lutego 1806, urodził się Józef Kremer, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz historii sztuki włoskiej.
Audio
  • "Józefa Kremera podróż do Włoch" - audycja Witolda Malesy z cyklu "Zakładka literacka" (PR, 19.09.2010)
Portret Józefa Kremera autorstwa Maksymiliana Fajansa, źr. Wikimedia Commonsdp
Portret Józefa Kremera autorstwa Maksymiliana Fajansa, źr. Wikimedia Commons/dp

Kremer miał niezwykle szerokie pole zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował prawo i filozofię. Później podróżował po Europie i słuchał wykładów najbardziej uznanych filozofów, w tym m.in. George’a Hegla i Friedricha Schleiermachera. Odwiedził też Paryż i Włochy.

- Na wieść o wybuchu powstania listopadowego Kremer opuścił Kraków i rusza do Warszawy. Uważał za swój obowiązek Polaka wzięcie udziału w działaniach narodowowyzwoleńczych. Zapisał się do wojsk powstańczych, brał udział w wielu bitwach i potyczkach, został ranny w bitwie grochowskiej  - mówiła dr Olga Płaszczewska, gość audycji Witolda Melasy z cyklu "Zakładka literacka".  - Po upadku powstania wrócił do Krakowa, ale okazuje się, że te powstańcze kilka miesięcy rzutują na całe jego życie:  zostaje odsunięty od dydaktyki, nie może zajmować się tym, do czego przygotowywał się całe życie.

Przez prawie sześć lat przebywał pod Gorlicami, gdzie zajmował się nauczaniem szlachty. W końcu mógł powrócić do nauczania akademickiego. Kilkakrotnie piastował godność dziekana Wydziału Filozoficznego, zaś w latach 1870-1871 był rektorem UJ. Zmarł cztery lata później, 2 czerwca 1875.

W 1852 roku ponownie wyruszył do Włoch. Ta podróż zaowocowała sześciotomową relacją z najważniejszych miejsc Włoch, będącą zarazem formą traktatów na temat historii sztuki. Posłuchaj audycji o życiu Józefa Kremera i jego dziele "Podroż do Włoch".

Czytaj także

Emanuel Rostworowski – wybitny badacz dziejów oświecenia

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2014 06:00
30 lat temu, 8 października 1989, zmarł Emanuel Rostworowski - historyk krakowski, autor wielce odkrywczych i interesujących książek o wieku XVIII, redaktor Polskiego Słownika Biograficznego.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jan Śniadecki. Romantyzmowi przeciwstawiał "mędrca szkiełko i oko"

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2023 05:35
Matematyk, astronom, filozof i reformator oświaty. Zasłużony dla uniwersytetów w Krakowie i Wilnie. Udowadniał, że patriotą jest nie tylko ten, kto walczy szablą, ale i ten, który oświeca rozumem.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Józef Dietl - rektor UJ, prezydent Krakowa

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017 06:07
24 stycznia 1804 urodził się Józef Dietl. Wybitny modernizator Krakowa, rektor najstarszej polskiej uczelni, lekarz i polityk.
rozwiń zwiń