Redakcja Polska

Konferencja GenFree: Inicjatywa Trójmorza za 30 lat

19.09.2021 10:00
W Warszawie odbywa się dwudniowa, międzynarodowa konferencja „GenFree: Three Seas Generation Freedom” poświęcona perspektywom rozwoju regionu Trójmorza na przestrzeni nadchodzących kilkudziesięciu lat. W wydarzeniu biorą udział wybitni naukowcy, politycy, dyplomaci, przedstawiciele świata biznesu oraz uznani dziennikarze reprezentujący niemal wszystkie kraje zrzeszone w Inicjatywie Trójmorza.
Audio
  • Międzynarodowa konferencja „GenFree: Three Seas Generation Freedom” - Danuta Nierada, dyrektor kreatywny Fundacji State Poland, rozmawia Klaudiusz Madeja [posłuchaj]
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznychTwitter/MSZ

Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w naszej części świata. Obejmuje współpracą 12 państw Unii Europejskiej położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Są wśród nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Obszar tych państw stanowi 1/3 obszaru UE i mieszka na nim 112 mln ludzi (ponad 20 proc. wszystkich obywateli Wspólnoty). Region ma PKB na poziomie ok. 2 tys. mld euro (niecałe 10 proc. PKB UE).

Celem Trójmorza jest zmniejszenie dysproporcji infrastrukturalnych i ekonomicznych wspólnego rynku europejskiego oraz stworzenie regionalnego forum dialogu na tematy istotne dla państw członkowskich, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transgranicznej.

Głównym tematem konferencji, którą patronatem objął Minister Spraw Zagranicznych jest przyszłość regionu Trójmorza w kontekście cywilizacyjnym, technologicznym i biznesowym. Prelegentami oraz panelistami będą osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę Inicjatywy Trójmorza z Polski i z zagranicy oraz uznani międzynarodowi eksperci specjalizujący się w zagadnieniach geopolitycznych. Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dialogu na temat kierunków rozwoju oraz pogłębienia relacji gospodarczych i politycznych między sygnatariuszami porozumienia z Dubrownika.

Wśród prelegentów uczestniczących w konferencji znaleźli się m.in. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych i pełnomocnik rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, Ian J. Brzeziński, Senior Fellow w Atlantic Council, były zastępca asystenta sekretarza obrony USA ds. Europy i polityki NATO, Velina Tchakarova, dyrektor w Austriackim Instytucie Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa, Madalina Vicari, ekspertka ds. geopolityki energetycznej i geoekonomii oraz dr Solomon Passy, założyciel i prezes Klubu Atlantyckiego Bułgarii, były minister spraw zagranicznych Bułgarii i były przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Podsekretarz stanu w MSZ, Paweł Jabłoński, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na skalę wyzwań stojących obecnie przed regionem Trójmorza.

– Brak odpowiedniej infrastruktury łączącej nasze państwa jest jednym z kluczowych czynników uniemożliwiających pełne wykorzystanie naszego potencjału społeczno-ekonomicznego – mówił wiceminister Jabłoński. 

W tym kontekście wiceszef MSZ wskazał na konieczność ściślejszej koordynacji działań państw 3SI dla skuteczniejszej realizacji wspólnych, ponadnarodowych inicjatyw. – Naszym celem jest trwałe wyrównywanie różnic pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią, a Europą Zachodnią – zadeklarował podsekretarz stanu. 

Wiceminister Jabłoński wskazał także na korzyści, jakie niesie ze sobą dla młodego pokolenia ściślejsza współpraca w gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślił, Inicjatywa Trójmorza jest projektem generacyjnym, zorientowanym na przyszłość, ponieważ inwestycje, które realizujemy dziś, będą służyły naszym obywatelom przez kolejne dziesięciolecia.

Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne. Pierwszy - był skoncentrowany na dyskusji o mocnych stronach państw regionu i dalszych możliwościach, jakie przed nimi widnieją. Nawiązując do tzw. Azjatyckich Tygrysów paneliści spróbowali odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu kraje Trójmorza je przypominają i czy mogą uniknąć błędów, które tamte państwa popełniły.

Drugi blok skupiał się na możliwych scenariuszach rozwoju Europy Środkowej w kluczowych obszarach, takich jak energetyka, zrównoważony rozwój, zmiany technologiczne i społeczne, w tym cyfryzacja, transport itp.

***
Inicjatywa Trójmorza to projekt zainicjowany w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji, którego strategicznym celem jest wzmocnienie jedności UE i przestrzeni euroatlantyckiej. W Inicjatywie uczestniczy 12 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, które koncertują się na rozwijaniu połączeń infrastrukturalnych pomiędzy sobą w obszarze transportu, energii i cyfryzacji, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał naszego regionu.


MSZ/PAP/ho

Polscy europosłowie interweniują w Komisji Europejskiej ws. Nord Stream 2

18.09.2021 08:44
Budowa rurociągu została zakończona, ale potrzebna jest certyfikacja, by gaz mógł nim popłynąć. Zgodnie z procedurami, najpierw będzie to decyzja niemieckiego regulatora, która później musi być zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Debata o bilansie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

18.09.2021 14:17
Eksperci uczestniczący kongresie Polska Wielki Projekt są zgodni co do tego, że Polska powinna wymagać równego traktowania w Unii Europejskiej.

Gen. Janusz Adamczak na czele Międzynarodowego Sztab Wojskowego NATO. Prezydent: to duży sukces Polski

18.09.2021 21:13
Generał broni Janusz Adamczak został dyrektorem generalnym IMS NATO - poinformowało Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Sojuszu Północnoatlantyckim.