Redakcja Polska

Agencja Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski. Minister finansów: solidne perspektywy wzrostu

23.07.2022 09:56
Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneshutterstock

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem.

Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne. Fitch przewiduje 5,5-procentowy wzrost gospodarczy dla Polski w roku 2022 a w latach 2023-2024 średnio na poziomie 2,3 procent.

"Solidne perspektywy wzrostu"

Jest to związane z ryzykiem wystąpienia recesji u kluczowych partnerów handlowych wynikającym z trudnej sytuacji na rynku energii oraz z wciąż niewypłaconymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska stwierdziła, że najnowszy rating agencji Fitch potwierdza solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne i rosnące wyzwania makroekonomiczne, z którymi Polska musi się mierzyć.

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych, w tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.

Ocena ratingowa

Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić trwały wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej "A", wspierany przez politykę makroekonomiczną.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Rating może być również obniżony w przypadku silnego szoku makroekonomicznego wywołanego np. wymuszonym racjonowaniem energii przez Europę oraz w przypadku utrzymania się wysokiego poziomu inflacji.


IAR/PAP/ho

Gazociąg podmorski Baltic Pipe został połączony z systemami przesyłowymi Polski i Danii

21.07.2022 12:26
Gazociąg podmorski Baltic Pipe został połączony z systemami przesyłowymi Polski i Danii - poinformował w czwartek Gaz-System. Jak zaznaczył prezes spółki Tomasz Stępień, gazociąg podmorski jest pod względem technicznym elementem krajowego systemu przesyłowego.

Litwa zapowiada dodatkowe wsparcie dla Ukrainy

21.07.2022 16:30
Litwa zapowiada, że w najbliższym czasie udzieli dodatkowego wsparcia walczącej z Rosją Ukrainie. Dotychczas Wilno przekazało Kijowowi pomoc w wysokości około 123 milionów euro.

Zwiększenie o 500 mln euro funduszy na broń dla Ukrainy. Jest ostateczna zgoda w UE

22.07.2022 15:50
Jest ostateczna zgoda unijnych krajów dla zwiększenie do 2,5 miliarda euro funduszu na dozbrojenie Ukrainy. Sfinalizowane zostały wszystkie procedury. Zielone światło dla dodania 500 milionów euro do dostępnej puli dali w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich.