Redakcja Polska

Nowe rozwiązania pozwolą skuteczniej walczyć z plagiatami na wyższych uczelniach

22.02.2024 15:26
W związku z szybko rosnącą popularnością narzędzia ChatGPT i wzrostem ryzyka wykorzystywania go przez studentów w trakcie pisania prac dyplomowych, eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji dodali nową funkcję do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
Audio
  • Małgorzata Wartacz z Ośrodka Przetwarzania Informacji o rozwinięciu Jednolitego Systemu Plagiatowego o możliwość wyszukiwania wpływu sztucznej inteligencji. Rozmowa Przemysława Pawełka [POSŁUCHAJ]
Jednolity System Antyplagiatowy
Jednolity System Antyplagiatowymateriały OPI

Już od lutego 2024 roku każda jednostka prowadząca studia wyższe lub szkołę doktorską może całkowicie bezpłatnie zbadać, czy dana praca dyplomowa została napisana z użyciem sztucznej inteligencji. Nowe rozwiązanie OPI pozwoli jeszcze skuteczniej walczyć z plagiatami na wszystkich poziomach studiów.

Narzędzia do automatycznego generowania tekstu są coraz bardziej popularne ze względu na łatwość w obsłudze i możliwości, które oferują użytkownikom. Korzystanie z pomocy „maszyn” przy pisaniu tekstów, w szczególności jako wsparcie przy poprawie jakości i poprawności treści, zwiększa zapotrzebowanie na takie programy. Tworzenie tekstów przez narzędzia sztucznej inteligencji może zwiększać produktywność i kreatywność użytkowników. Zdarzają się jednak próby generowania całości lub znacznej części tekstu i podpisywania go swoim nazwiskiem. Takie działania wzbudzają uzasadnione kontrowersje.

Narzędzia takie jak ChatGPT są popularne także wśród studentów, jednak nie istnieją jeszcze dane na temat skali tego zjawiska. Nauczyciele akademiccy zgłaszali zapotrzebowanie na narzędzie, które pozwoliłoby im sprawdzić, czy student korzystał z pomocy sztucznej inteligencji przy pisaniu pracy. W tym celu właśnie eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji rozbudowali Jednolity System Antyplagiatowy.

Jednolity System Antyplagiatowy to nowoczesne narzędzie, które powstało w odpowiedzi na oczekiwania polskiej kadry akademickiej i uporządkowało rynek antyplagiatowy w Polsce. Wcześniej istniało wiele programów, opartych na różnych algorytmach i referencyjnych bazach danych. Dzięki oddaniu JSA do dyspozycji promotorów w 2019 roku, wszystkie prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktorskie są analizowane za pomocą tego samego narzędzia – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Dzięki wprowadzeniu JSA, zapewniliśmy większą niż w latach wcześniejszych porównywalność wyników weryfikacji oryginalności prac dyplomowych pomiędzy wszystkimi ośrodkami z całej Polski. Niedawno jednak pojawiło się nowe wyzwanie, jakim jest wzrastająca popularność narzędzi do automatycznego generowania treści. Dlatego niezwłocznie przystąpiliśmy do pracy, aby dodać do JSA funkcję, która pomoże promotorom w identyfikacji, czy dana praca dyplomowa została napisana przy pomocy narzędzi takich jak choćby popularny ChatGPT – dodaje dyrektor OPI.

Z Małgorzatą Wartacz, kierowniczką projektu JSA w Ośrodku Przetwarzania Informacji, rozmawiał Przemysław Pawełek.

Polska innowacyjna aplikacja pomaga ratować życie pacjentów poddanych immunoterapii

13.01.2024 15:05
W sektorze ochrony zdrowia zauważamy coraz szybszy postęp w cyfryzacji. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym lekarze uzyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji, co przekłada się także na skrócenie czasu hospitalizacji, a przez to, oszczędności dla systemu. Takim wsparciem jest pierwsza polska aplikacja "OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii", która pomaga lekarzom w zarzadzaniu działaniami niepożądanymi oraz właściwym ich leczeniu.

Polski technik wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia aplikacji dbającej o kręgosłup

14.01.2024 16:20
Cyfrowy asystent, działający jako wtyczka do przeglądarki internetowej, analizuje pozycję ciała osoby korzystającej z komputera i zwraca uwagę na szkodliwe nawyki.

Polska AI włącza wyższy bieg. W Ministerstwie Cyfryzacji powstał zespół ds. sztucznej inteligencji

30.01.2024 14:24
Zespół doradczy PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski ma pomóc w wykorzystaniu tej technologii między innymi do ulepszenia administracji publicznej, służby zdrowia i bezpieczeństwa. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że zespół tworzą wybitni polscy eksperci od sztucznej inteligencji z doświadczeniem międzynarodowym.