Redakcja Polska

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Rząd chce wprowadzić nowe odznaczenie

26.04.2023 13:37
Ustanowienie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Wyróżnienie ma być przyznawane m.in. za szczególne zasługi w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej.
Rząd chce ustanowić nowe odznaczenie dla Polonii i Polaków za granicą
Rząd chce ustanowić nowe odznaczenie dla Polonii i Polaków za granicąRoberto Galan/Shutterstock.com

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego napisano, że "ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą".

Odznaka - jak podkreślono - "jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej".

Założenia projektu

Wyróżnienie, w myśl projektu, ma być przyznawane za szczególne zasługi w zakresie: umacniania polskiej tożsamości narodowej oraz wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą; rozwijania nauczania języka polskiego i w języku polskim dzieci i młodzieży polonijnej; wspierania środowisk polonijnych w działaniach na rzecz szerzenia wiedzy oraz dobrego imienia Polski w kraju zamieszkania.

Odznaka ma być również wręczana za szczególne zasługi w zakresie: aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby za granicą; aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz ochrony oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym; umacniania więzi społeczności polonijnej i polskiej z Ojczyzną.

Wyróżnienie ma nadawać prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek: pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą; posłów lub senatorów; ministrów lub kierowników urzędów centralnych; kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Polacy za granicą

W uzasadnieniu napisano, że "ustanowienie odznaki stanowi zadośćuczynienie wobec prawie 20-milionowej rzeszy Polaków oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami Polski".

"Osoby te, często zmuszone do emigracji wbrew swojej woli lub do zamieszkania w innym państwie ze względu na niezależne od nich zmiany granic, od wieków są niezmiennie zaangażowane w utrzymywanie polskości na całym świecie" - podkreślano.

Jak napisano w uzasadnieniu, czynią to poprzez: umacnianie polskiej tożsamości narodowej oraz wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą, nauczanie języka polskiego i w języku polskim dzieci i młodzieży polonijnej, wspieranie środowisk polonijnych w szerzeniu wiedzy oraz dbaniu o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej, aktywizację środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby za granicą, ochronę oraz popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego, jak i niematerialnego), a także umacnianie więzi społeczności polonijnej i polskiej zamieszkałej za granicą, z Ojczyzną. Wspieranie tych działań nigdy dotąd nie było docenione jako wartość sama w sobie.

IAR/PAP/ho

Kanada: wieńce przed Pomnikiem Katyńskim w Toronto w rocznicę zbrodni katyńskiej

17.04.2023 10:46
Polonia, polscy dyplomaci i kanadyjscy politycy złożyli w niedzielę wieńce pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto, przypominając o 83. rocznicy zamordowania prawie 22 tys. polskich obywateli przez NKWD i o 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

USA: Urszula Dudziak i Waldemar Dąbrowski nagrodzeni za wkład w promocję polskiej muzyki na świecie

24.04.2023 11:07
Fundacja Kościuszkowska przyznała Medale Uznania wokalistce Urszuli Dudziak i dyrektorowi generalnemu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemarowi Dąbrowskiemu, zaliczając ich do czołowych postaci kształtujących wizerunek polskiej muzyki na świecie. Wyróżnienia wręczono w sobotę w Nowym Jorku, podczas 86. Charytatywnego Balu Fundacji Kościuszkowskiej (FK).