Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama dnia - cz.047

08.05.1978 00:00
  • Audycja pod redakcją A. Menharda: relacja Karola Witta z Chicago – jak Polonia czci rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja z udziałem żony prezydenta Cartera; fragm. wypowiedzi Rosalyn Carter (tłum. na j. polski); fragm. wypowiedzi A. Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej; muzyka; rocznica kapitulacji hitlerowskiej Rzeszy; fragm. wypowi Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją A. Menharda: relacja Karola Witta z Chicago – jak Polonia czci rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja z udziałem żony prezydenta Cartera; fragm. wypowiedzi Rosalyn Carter (tłum. na j. polski); fragm. wypowiedzi A. Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej; muzyka; rocznica kapitulacji hitlerowskiej Rzeszy; fragm. wypowiedzi kanclerza H. Schmidta po wizycie Breżniewa w RFN (tłum. na j. polski); wypowiedź Hansa-Dietricha Genschera - ministra spraw zagranicznych RFN (tł