Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0784)

06.09.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE z Andrzejem Stelmachowskim - Marszałkiem Senatu - na temat rozdzielenia tek ministerialnych przez premiera Tadeusza Mazowieckiego; wypowiedź Józefa Ślisza - przewodniczącego Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarność", Wicemarszałka Senatu (w Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE z Andrzejem Stelmachowskim - Marszałkiem Senatu - na temat rozdzielenia tek ministerialnych przez premiera Tadeusza Mazowieckiego; wypowiedź Józefa Ślisza - przewodniczącego Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarność", Wicemarszałka Senatu (wypowiedź udzielona Wiesławowi Wróblewskiemu) - dotycząca sytuacji politycznej w Polsce; komentarz Piotra Sawickiego na temat oficjalnej wizyty delegacji "Solidarności" wraz z Lechem Wałęsą w Republice Federalnej Niemiec; odczytanie przez Krzysztofa Śliwińskiego oświadczenia kół kościelnych w sprawie klasztoru karmelitanek w Oświęcimiu; rozmowa telefoniczna Tomasza Wróblewskiego z Justynem Bardalskim z Piły, Wojciechem Ciesielskim z Olsztyna i Bogusławem Mikusem z Chełma - działaczami komitetów obywatelskich - w sprawie samorządów.