Prof. Michał Głowiński: wszędzie panowało straszne zakłamanie [POSŁUCHAJ]

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2023 13:00
- Maturę zdałem w roku pańskim 1951. Zrobiłem to dość młodo, nie miałem jeszcze 17 lat. Zdecydowałem, że pójdę na polonistykę. Zawsze interesowałem się literaturą, lubiłem czytać i sądziłem, że te studia właśnie na tym będą polegały - opowiadał w jednej z archiwalnych audycji profesor Michał Głowiński, znakomity literaturoznawca i językoznawca, historyk i teoretyk literatury i edytor. Pisarz zmarł 29 września br. w wieku 88 lat. W Dwójkowym cyklu przypomnieliśmy opowieści profesora nagrane w 1999 roku.
Prof. Michał Głowiński pisał m.in. o twórczości Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Witolda Gombrowicza. Na zdjęciu bohater audycji w studiu radiowej Dwójki, 2016 r.
Prof. Michał Głowiński pisał m.in. o twórczości Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Witolda Gombrowicza. Na zdjęciu bohater audycji w studiu radiowej Dwójki, 2016 r. Foto: Grzegorz Śledź/PR
  • Michał Głowiński był profesorem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, w którym przez lata kierował Pracownią Poetyki Historycznej.
  • Pisał m.in. o twórczości Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, Witolda Gombrowicza. Był współautorem "Zarysu teorii literatury" i "Słownika terminów literackich", z wielkim powodzeniem uprawiał także eseistykę oraz krytykę literacką.
  • W cyklu "Głosy z przeszłości" przypomnieliśmy gawędy prof. Michała Głowińskiego nagrane w 1999 r. przez Bożenę Markowską.

Uratowany z getta przez Irenę Sendlerową

Michał Głowiński urodził się 4 listopada 1934 roku w Warszawie. Na początku okupacji niemieckiej wraz z rodziną został umieszczony w getcie w Pruszkowie, po czym został przeniesiony do getta w okupowanej stolicy.

Był jednym z żydowskich dzieci uratowanych z warszawskiego getta przez zespół Ireny Sendlerowej. Został umieszczony w zakładzie opiekuńczym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Turkowicach.

Polonistyka i stalinizm

W latach 1951-1954 Michał Głowiński studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. - Maturę zdałem w roku pańskim 1951. Zrobiłem to dość młodo, nie miałem jeszcze 17 lat. I zdecydowałem, że pójdę na polonistykę. Zawsze interesowałem się literaturą, lubiłem czytać i sądziłem, że te studia właśnie na tym będą polegały - mówił w radiowych wspomnieniach z lat studenckich prof. Michał Głowiński.

Zjawisko nowomowy w systemie komunistycznym

- Zorientowałem się, że wszędzie wokół mnie panuje straszne zakłamanie. Bo trudno mi było uwierzyć, że na przykład osoby, które wypowiadają pewne opinie, wypowiadają je w dobrej wierze. A pamiętam, że na jakimś zebraniu koledzy mówili na przykład o dobrobycie w Polsce Ludowej - mówił. Prof. Michał Głowiński był badaczem, który na gruncie polskim najpełniej opisał zjawisko nowomowy w systemie komunistycznym. 

W 1990 r. ukazała się jego książka "Nowomowa po polsku". Potem wyszły następne prace na ten temat: "Marcowe gadanie" dotyczące języka komunistycznej prasy z lat 1967-1971, "Peereliada. Komentarze do słów 1976-1981" oraz "Mowa w stanie oblężenia 1982-1985".

Czytaj też:

Tuwim, Leśmian i kategoria czasu w powieści

Michał Głowiński zadebiutował jako krytyk literacki w "Życiu Literackim". W latach 1955-1958 pracował naukowo pod kierunkiem prof. Kazimierza Budzyka w Katedrze Literatury UW. Od 1958 roku natomiast związał się z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Dwie dekady później - po doktoracie poświęconym poetyce Juliana Tuwima i habilitacji na temat teorii polskiej powieści - Michał Głowiński został profesorem. W Polskim Radiu zachował się wykład literaturoznawcy traktujący właśnie o kwestiach powieściowego gatunku, a ściślej: o kategorii czasu w powieści.

Demaskowanie językowej propagandy

Prof. Michał Głowiński zajmował się, jako teoretyk i historyk literatury, m.in. twórczością Bolesława Leśmiana i powieścią młodopolską. Do kanonu lektur polonistycznych należą jego prace dotyczące sposobów narracji powieściowej (m.in. "Porządek, chaos, znaczenie" i "Gry powieściowe"). Był współautorem "Zarysu teorii literatury" i "Słownika terminów literackich".

Jego ostatnia praca wydana w 2021 roku nosi tytuł "Tęgie głowy. 58 sylwetek humanistów". Prof. Michał Głowiński otrzymał m.in. Nagrodę imienia Kazimierza Wyki, Nagrodę Polskiego Pen Clubu im. Jana Parandowskiego, Nagrodę Herdera oraz Nagrodę im. Juliana Tuwima, a także tytuły doktora honoris causa kilku polskich uniwersytetów.  

Studenckie wspomnienia

W Dwójkowym cyklu przypomnieliśmy cykl opowieści prof. Michała Głowińskiego nagranych w 1999 roku przez Bożenę Markowską, w których wspominał swoje studia na warszawskiej polonistyce.

Znakomity literaturoznawca i językoznawca, historyk i teoretyk literatury, edytor oraz pisarz zmarł w Warszawie 29 września br. Miał 88 lat.


Posłuchaj
15:32 2023_10_09 12_45_38_PR2_Zapiski_ze_wspolczesnosci.mp3 Prof. Michał Głowiński o studiach na warszawskiej polonistyce (Głosy z przeszłości/Dwójka)

14:26 2023_10_12 12_46_25_PR2_Glosy_z_przeszlosci.mp3 Prof. Michał Głowiński o studiach na warszawskiej polonistyce w czasach stalinowskich - fragm. 2 (Głosy z przeszłości/Dwójka)

12:06 2023_10_13 12_48_54_PR2_Glosy_z_przeszlosci.mp3 Prof. Michał Głowiński o studiach na warszawskiej polonistyce w czasach stalinowskich - fragm. 3 (Głosy z przeszłości/Dwójka)   

***

Tytuł audycji: Głosy z przeszłości

Przygotowała: Dorota Gacek

Daty emisji: 9.10 i 12-13.10.2023

Godz. emisji: 12.45

jp/PAP/mo/pg

Czytaj także

Co jest antypolskie? Głowiński o języku władzy

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016 12:15
- W PRL istniał specjalny wydział KC PZPR, który decydował, jakich słów używać, kiedy się mówi o jakiejś określonej rzeczy - mówił w Dwójce prof. Michał Głowiński, autor tekstów zebranych w książce "Zła mowa".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Prof. Barbara Skarga. Przeciw bezmyślnemu życiu

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2023 05:45
– Czym jest zło, prawda, dobro? Pytając, krążymy wokół tych pojęć, zbliżamy się do tego, co mogłoby być zarysem odpowiedzi – mówiła w jednym z archiwalnych radiowych nagrań prof. Barbara Skarga, znakomita filozof, w czasie II wojny łączniczka AK, zesłana przez NKWD na ponad 10 lat do obozów pracy.
rozwiń zwiń