Nowe Technologie

Chmura obliczeniowa pomoże szpitalom

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2013 09:00
Chmura obliczeniowa pozwala skrócić czas wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z 18 miesięcy do mniej niż roku. To ważne, bowiem nowe przepisy, które wymuszają rezygnację z prowadzenia papierowej dokumentacji, wchodzą w życie już 1 sierpnia 2014 roku.
Chmura obliczeniowa pomoże szpitalom
Foto: Glow Images/East News

 

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r nakłada na placówki medyczne obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe wymagania zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2014 roku, a to oznacza że od tego dnia każdy ze szpitali i przychodni musi dysponować systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych dotyczących udzielonych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej w formie elektronicznej.

Z opinii Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wynika, że wdrożenie EDM może przekroczyć nawet rok. To czas, jaki jest potrzebny na wybór wykonawcy (1-3 miesiące), zawarcie umowy (1 miesiąc), wdrożenie systemu (2-4 miesięcy) oraz szkolenia użytkowników (2 tygodnie). Najbardziej czasochłonnym i zarazem najtrudniejszym etapem tego przedsięwzięcia jest konsolidacja systemów, która według opinii CSIOZ zajmie od 3-9 miesięcy.

Chmura obliczeniowa pozwala skrócić czas wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z 18 miesięcy do mniej niż roku – twierdzi Maciej Kuźniar, dyrektor zarządzający Oktawave.

O co chodzi w chmurze?

Przetwarzania w chmurze (cloud computing) to stosunkowo nowa koncepcja, która wyznacza aktualne trendy w branży IT. Zakłada ona przeniesienie zasobów IT z własnych serwerowni i centrów danych do chmury, czyli infrastruktury udostępniającej moc obliczeniową, przestrzeń dyskową oraz zasoby sieci. Cechą charakterystyczną chmury jest wynajem zasobów na żądanie. Klient płaci tylko za rzeczywiście zużyte zasoby, bez konieczności inwestycji w sprzęt oraz personel informatyczny.

Tym samym chmura umożliwia przeniesienie znacznej części kosztów wdrożenia EDM z części inwestycyjnej (CAPEX) do części operacyjnej (OPEX) związanej z kosztami utrzymania systemu. Wynajem zasobów eliminuje konieczność ponoszenia jednorazowych wydatków na zakup sprzętu, infrastruktury sieciowej oraz systemów zabezpieczeń. W wielu przypadkach oszczędności te mogą sięgnąć nawet 35% wszystkich środków przeznaczonych na wdrożenie EDM.

„Zakup sprzętu to nie wszystko. Szacując budżet wdrożenia i utrzymania systemu EDM, należy uwzględnić również koszt wsparcia serwisowego, media oraz wynagrodzenia informatyków” – informuje Maciej Kuźniar z Oktawave. „Przykładem udanego przeniesienia zasobów IT do chmury może być sieć specjalistycznych szpitali i klinik Emory Healthcare w Atlancie, stan Georgia (1830 łóżek, 9000 zatrudnionych i 20 centrów zdrowia). Dzięki chmurze Emory Healthcare mogło zredukować roczne koszty sprzętu o 30%, a koszty backupu i archiwizacji danych aż o 60%” - kończy swoją wypowiedź Kuźniar.

Placówki medyczne potrzebują mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej do uruchamiania aplikacji do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, składowania dużej ilości danych medycznych, analizy i udostępniania tych danych na zewnątrz a także dostępu do nich z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

Chmura Oktawave jest platformą infrastruktury na żądanie (IaaS), w ramach której klienci mogą uruchamiać swoje aplikacje oraz przetwarzać dane, bez konieczności kupowania  kosztownego sprzętu, wdrażania systemów zabezpieczeń czy archiwizacji.

Integralną częścią chmury Oktawave jest system obiektowego przechowywania danych Oktawave Cloud Storage (OCS), który pozwala zapisywać pliki i obiekty o dowolnym rozmiarze. OCS doskonale nadaje się do składowania dużej liczby statycznych plików, przy czym klient płaci tylko za wynajęte (wykorzystane) zasoby z możliwością zwiększenia dostępnej przestrzeni dyskowej w miarę rosnących potrzeb.

Chmura to wydajny magazyn danych

Przed dyrektorami placówek medycznych i szefami działów IT stoi wiele wyzwań, z którymi będą musieli zmierzyć się w najbliższych latach. W kontekście wdrożeń systemów EDM mamy tutaj do czynienia m.in. z brakiem standardów wymiany danych medycznych, standaryzacji opisów procedur usług, diagnoz czy leków, problemami z integracją strefy białej (medycznej) i strefy szarej (administracja), a nawet oporem środowisk lekarzy i pielęgniarek przed informatyzacją placówek.

Rozwiązania informatyczne, które wymagają niezawodnego, trwałego i wysoce wydajnego zapisu danych np. bazy danych SQL mogą być wdrażane na bazie Oktawave Volume Storage (OVS). W ramach OVS udostępniane są wolumeny dyskowe, które mogą być wykorzystywane przez instancje wirtualne z gwarancją wydajności operacji zapisu i odczytu (IOPS) zgodnie z jednym z trzech wybranych przez klienta standardów Tier-1 (1000 IOPS), Tier-2 (50 000 IOPS) oraz Tier-3 (100 000 IOPS). Wolumen OVS może być w dowolnym momencie przeniesiony do innej klasy wydajności, gwarantując odpowiedni poziom operacji zapisu i odczytu danych dla aktualnego obciążenia systemu.

Problemem większości organizacji, zarówno małych - takich jak przychodnie lekarza rodzinnego - ale i dużych jak specjalistycznych szpitali, jest  od zawsze zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają wpływ na niezawodność oraz bezpieczeństwo funkcjonowania systemów IT.

Wbudowane w OCS mechanizmy bezpieczeństwa pozwalają ściśle kontrolować, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych przechowywanych w chmurze. Są to polityki zarządzania tożsamością i dostępem, które pozwalają tworzyć profile użytkowników o różnych uprawnieniach, listy kontroli dostępu (Access Control List) umożliwiające definiowanie uprawnień dostępu na poziomie pojedynczych obiektów oraz zestawy polityk określających uprawnienia do plików w wybranym kontenerze (folderze) systemu OCS.

Chmura stanowi również lepszą alternatywę dla klasycznych usług hostingowych. W chmurze istnieje możliwość uruchamiania wysoce skalowalnych serwisów internetowych zawierających informacje o samej placówce jak i terminarz dyżurów lekarskich. Częścią planu informatyzacji placówek medycznych jest również wdrożenie samoobsługowego portalu umożliwiającego chorym rejestrację oraz rezerwację wizyt. W tle pojawia się również perspektywa udostępniania pacjentom wyników badań i dokumentacji medycznej przez internet. Dzięki API programistycznemu Oktawave, serwisy internetowe mogą być łatwo integrowane z usługami i aplikacjami medycznymi uruchamianymi w chmurze.

Chmura przyspieszy wdrożenie EDM

Do 1 sierpnia 2014 roku pozostało już niewiele ponad rok. Według nowych przepisów zakłady opieki medycznej będą miały prawo do outsourcingu usług związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych medycznych. Istnieje możliwość podpisania umowy powierzenia danych. W myśl przepisów wymóg przechowywania i przetwarzania danych osobowych musi odbywać się w centrach danych zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).autor: eRKa

Czytaj także

Polska na 12 miejscu w chmurze

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2013 06:26
Według najnowszego badania BSA śledzącego zmiany zachodzące na świecie w politykach mających wpływ na rozwój technologii cloud computingu, Polska zajęła 12 miejsce wśród 24 krajów, o jedną pozycję niżej niż przed rokiem.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Onet dostawcą chmury dla średnich i dużych firm

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2013 01:00
W Onet Cloud będą świadczone usługi skierowane głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, chcących obniżyć koszty oraz zwiększyć elastyczność procesów IT. Rozwiązanie zostanie udostępnione klientom Onetu w marcu 2013. Dostawcą technologii jest IBM.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Jesteśmy w chmurze

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013 20:07
Dell kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą bezpośrednią i możliwością pełnej konfiguracji sprzętu. Tymczasem na konferencji w Amsterdamie miałem okazję poznać firmą od innej strony – nowoczesnej, wybiegającej w „chmury”.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Polska polityka chmurowa na 11. miejscu

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2013 09:54
Według IDC dynamika wzrostu chmury ma dziewięciokrotnie przewyższać tempo rozwoju całego sektora usług IT i średniorocznie osiągać 36%. Wpływ na tak dobre w kryzysie prepektywy ma również rynek sprzedaży detalicznej.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Mobilna chmura hybrydowa

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013 11:26
Wg IBM mobilność w połączeniu z big data wymuszają zmianę w podejściu do chmury. Rozwiązania klasyczne ustępują architekturze open standard aby umożliwić firmom bycie konkurencyjnymi, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie wykorzystania danych.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Chmura w erze "shareconomy"

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013 10:00
"Shareconomy" to zjawisko polegające na upowszechnieniu wspólnego korzystania z zasobów intelektualnych i wymiany treści w czasie rzeczywistym, na zasadach współtworzenia i współdzielenia środowisk, wiedzy oraz produktów, w tzw. modelu „prosumenckim”.
rozwiń zwiń