Nowe Technologie

Globalny barometr HR 2013

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2013 08:25
Nowe badania ukazują zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i na świecie. Coraz więcej szefów działów personalnych korzysta z narzędzi informatycznych i nowoczesnego oprogramowania m.in. do oceny pracowników, a także decyduje się na outsourcing części procesów, aby móc skoncentrować się na ważnych celach strategicznych przedsiębiorstwa.
Michael Page
Michael Page

Takie wnioski płyną z Globalnego Barometru HR 2013, badania przeprowadzonego wśród ponad 4 300 szefów HR z całego świata przez firmę Michael Page, międzynarodowego lidera w dziedzinie rekrutacji oraz w doradztwie personalnym.

  • Okazuje się, że oprócz dostarczania zarządowi danych na temat zasobów ludzkich, dział HR staje się centrum wiedzy łączącym czynnik ludzki z celami biznesowymi firmy i odpowiadającym na kluczowe pytania dotyczące rozwoju pracowników oraz zwiększenia ich zaangażowania i wydajności. Stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w tej sytuacji to klucz do sukcesu.
  • Dlatego też są one coraz częściej wykorzystywane w codziennej pracy i wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Wyniki Globalnego Barometru HR 2013 pokazują, że aż 98% szefów działów personalnych w Polsce (95% na świecie) korzysta z systemów kadrowo-płacowych, 96% (79% na świecie) stosuje oprogramowanie wspierające zarządzanie personelem a ponad 70% przedsiębiorstw (ok. 60% na świecie) wykorzystuje oprogramowanie do rekrutacji pracowników i oceny ich wyników pracy.
  • Najbardziej skłonne do wykorzystywania oprogramowania we wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi są przedsiębiorstwa z Ameryki Południowej. W Europie 86% firm posługuje się narzędziami informatycznymi do zarządzania personelem, a w Azji siedem na dziesięć przedsiębiorstw (69%) korzysta z narzędzi do oceny pracowników.
  • Wyniki badania pokazały również, że obszar zarządzania zasobami ludzkimi, poza pełnieniem obecnej funkcji bazy wiedzy w zakresie prawnym czy w kwestiach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, ma ogromny potencjał tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie. Aby go wykorzystać, szefowie HR muszą dostosować się do zmian i opracować system szkoleń dla zespołów zarządzających kadrami w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Jak wynika z raportu Michael Page, aż 81% przedsiębiorstw w Polsce (83% na świecie) korzysta z narzędzi do oceny kompetencji i wyników. 68% firm (61% na świecie) wykorzystuje tego rodzaju narzędzia do rozwoju zawodowego pracowników, a 43% (48% na świecie) do pozyskiwania talentów i rekrutacji. Blisko połowa firm w Polsce (39% na świecie) korzysta również z narzędzi do oceny mobilności wewnętrznej. Warto zauważyć, że w Australii i Nowej Zelandii odsetek ten wynosi zaledwie 17%.

Barometr Michael Page pokazał również, że na świecie obserwuje się obecnie gwałtowny rozwój outsourcingu. Najbardziej skłonne do zlecania usług na zewnątrz są firmy w Ameryce Południowej, a najmniej w Australii i Nowej Zelandii. W Europie można zaobserwować różnice pomiędzy poszczególnymi krajami – outsourcing cieszy się większą popularnością w Belgii, Turcji, Portugalii i we Włoszech. Z kolei firmy we Francji, w Niemczech Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Rosji korzystają z niego stosunkowo rzadko. Co ciekawe, małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 1 do 99 pracowników, są bardziej skłonne do zlecenia usług na zewnątrz.

Polska

  • W Polsce najwięcej, bo ponad jedna trzecia przedsiębiorstw - 33%, (w porównaniu do 37% na świecie) zleca na zewnątrz usługi w zakresie kadr i płac. 29% korzysta z outsourcingu pracowników czasowych (postępuje tak 27% firm na świecie i aż 51% w Ameryce Południowej). 27% przedsiębiorstw w kraju (tylko 18% na świecie) korzysta z usług zewnętrznych firm szkoleniowych, 22% (17% na świecie) z outsourcingu informacji HR, a tylko 16% (17% na świecie) całkowicie zleca na zewnątrz pozyskiwanie talentów i rekrutację pracowników.

Jednak bez względu na to, czy pracownicy działów HR mają za sobą doświadczenie operacyjne, czy też są ekspertami w dziedzinie zasobów ludzkich, w przyszłości będą bez wątpienia pełnili coraz bardziej strategiczne role i staną się fundamentalnymi partnerami w biznesie. Dlatego przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na rekrutacji i rozwoju osób, które potrafią myśleć w sposób strategiczny i swobodnie poruszać się na najwyższych szczeblach zarządzania.

Inne istotne wnioski

  • Firmy azjatyckie są najmniej skłonne do korzystania z systemów informatycznych do zarządzania kadrami i płacami – odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących tego typu systemy wynosi w Azji 90%, podczas gdy w Ameryce Północnej i Australii - 99%.
  • Najmniej chętne do korzystania z oprogramowania do oceny pracowników są przedsiębiorstwa w Europie, gdzie z takiego narzędzia korzysta 42% firm w porównaniu do 51% na świecie.
  • Co siódma firma w Ameryce Południowej (14%) zleca na zewnątrz zadania w zakresie organizowania imprez i komunikacji wewnętrznej (w skali globalnej robi to tylko 4% przedsiębiorstw). Ponad jedna trzecia firm w tym regionie (34%) korzysta z outsourcingu szkoleń – odsetek ten wynosi 18% na świecie i 15% w Azji i Ameryce Północnej.
  • Tylko 8% przedsiębiorstw w Australii i Nowej Zelandii korzysta z outsourcingu informacji dotyczących zasobów ludzkich, w porównaniu do 17% przedsiębiorstw na świecie i 20% w Ameryce Południowej.

 autor: Cezary Tchorek-Helm

Czytaj także

Rynek outsourcingowy w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2013 04:55
Jak wynika z najnowszego raportu Information Services Group, wartość kontraktów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w regionie EMEA w pierwszym półroczu 2013 r. spadła o 15 proc. rok do roku. Polski sektor w raporcie jest odporny na kryzys.
rozwiń zwiń
Czytaj także

MŚP będą miały problem

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2013 10:20
Veeam Software przedstawił wyniki pierwszego badania dotyczącego ochrony danych w środowiskach wirtualnych w sektorze MŚP (SMB Virtualization Data Protection Report).
rozwiń zwiń
Czytaj także

Sekretarki i technologie

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2013 08:25
Dba o sympatyczną atmosferę w pracy, a jednocześnie jest twardym negocjatorem. Cieszy się zaufaniem szefa i jak mało kto w firmie ma dostęp do poufnych danych firmowych. Firma AutoID Polska zapytała sekretarki i asystentki o ich pracę.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Małe zainteresowanie MŚP funduszami UE

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2013 12:31
Z badań Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net wynika, że zaledwie 17,6 proc. małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013.
rozwiń zwiń