Nauka

Komórki macierzyste: pomiędzy lekiem a nadzieją

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2012 00:20
Nie byłeś na Festiwalu Nauki w Warszawie? Nic straconego. Najciekawszych debat posłuchasz u nas!
Audio
Komórki macierzyste: pomiędzy lekiem a nadzieją
Foto: fot. Wikipedia
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Nowa Aula w Starym BUW
2. DEBATA GŁÓWNA. Komórki macierzyste: między lekiem a nadzieją – dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"), prof. dr hab. Zygmunt Pojda (Zakład Hematologii Doświadczalnej, Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Marek Maleszewski (Wydział Biologii UW), prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii UW), 22 IX godz. 16
Komórki macierzyste od wielu lat budzą nadzieję na ich praktyczne wykorzystanie w medycynie do naprawy uszkodzonych lub źle funkcjonujących narządów i tkanek. Jednocześnie budzą obawy związane ze sposobami ich pozyskiwania, manipulacjami, jakim są poddawane, oraz niepożądanymi efektami ich zastosowania w terapii.
Dziś po wielu latach badań poświęconych komórkom macierzystym – zarówno tym zarodkowym, jak i uzyskiwanym z dorosłych organizmów – naukowiec pesymista mógłby powiedzieć, że zdobyta wiedza nie jest jeszcze wystarczająca, aby zapewnić ich skuteczne i bezpieczne wykorzystanie. Naukowiec optymista wymieni natomiast wiele przykładów dokumentujących budzące nadzieję próby zastosowania komórek macierzystych, zarówno w badaniach biomedycznych, jak i w eksperymentalnych terapiach. I pesymista, i optymista powinni jednak wiedzieć, gdzie są zlokalizowane oraz jaką rolę pełnią komórki macierzyste podczas rozwoju zarodkowego i w dorosłym organizmie, czy i jak można je izolować z organizmu, czy można uzyskać „sztuczną” komórkę macierzystą, jak wykorzystuje się je w badaniach naukowych, czy i jak można je wykorzystać w terapii różnego rodzaju schorzeń, oraz kiedy są pożyteczne, a kiedy mogą stanowić zagrożenie. Na te odpowiedzi będą starać się udzielać naukowcy analizujący rozwój zarodków ssaków i rolę powstających wówczas komórek macierzystych oraz ci poświęcający swój czas na uzyskiwanie i badanie komórek (np. tych obecnych w krwi pępowinowej), które mogą być w przyszłości wykorzystane w terapii.

W debacie wzięli udział: dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"), prof. dr hab. Zygmunt Pojda (Zakład Hematologii Doświadczalnej, Centrum Onkologii-Instytutim. Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Marek Maleszewski (Wydział Biologii UW) oraz prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii UW).

Komórki macierzyste od wielu lat budzą nadzieję na ich praktyczne wykorzystanie w medycynie do naprawy uszkodzonych lub źle funkcjonujących narządów i tkanek. Jednocześnie budzą obawy związane ze sposobami ich pozyskiwania, manipulacjami, jakim są poddawane, oraz niepożądanymi efektami ich zastosowania w terapii.

Dziś po wielu latach badań poświęconych komórkom macierzystym – zarówno tym zarodkowym, jak i uzyskiwanym z dorosłych organizmów – naukowiec pesymista mógłby powiedzieć, że zdobyta wiedza nie jest jeszcze wystarczająca, aby zapewnić ich skuteczne i bezpieczne wykorzystanie. Naukowiec optymista wymieni natomiast wiele przykładów dokumentujących budzące nadzieję próby zastosowania komórek macierzystych, zarówno w badaniach biomedycznych, jak i w eksperymentalnych terapiach. I pesymista, i optymista powinni jednak wiedzieć, gdzie są zlokalizowane oraz jaką rolę pełnią komórki macierzyste podczas rozwoju zarodkowego i w dorosłym organizmie, czy i jak można je izolować z organizmu, czy można uzyskać „sztuczną” komórkę macierzystą, jak wykorzystuje się je w badaniach naukowych, czy i jak można je wykorzystać w terapii różnego rodzaju schorzeń, oraz kiedy są pożyteczne, a kiedy mogą stanowić zagrożenie.

Na te pytania odpowiedzi starali się udzielać naukowcy analizujący rozwój zarodków ssaków i rolę powstających wówczas komórek macierzystych oraz ci poświęcający swój czas na uzyskiwanie i badanie komórek (np. tych obecnych w krwi pępowinowej), które mogą być w przyszłości wykorzystane w terapii.

(ew/Festiwal Nauki)

Czytaj także

Komórki macierzyste w mleku matki

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011 12:44
Istnieją komórki macierzyste, których pozyskiwanie nie narusza norm etycznych. Są zawarte w ludzkim mleku - informuje "New Scientist".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Nadzieja w krwi pępowinowej

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2012 23:00
Stanowi ona źródło komórek macierzystych, niekontrowersyjne etycznie (alternatywą jest pobieranie ich z embrionów), a także niewiążące się z dodatkowym cierpieniem pacjenta (inna alternatywa, czyli pobieranie szpiku, może być zabiegiem nieprzyjemnym).
rozwiń zwiń