Historia

Zjazd gnieźnieński - proeuropejskie aspiracje Chrobrego

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2016 06:00
1016 lat temu w Gnieźnie podczas swojej pielgrzymki do grobu św. Wojciecha z księciem Bolesławem spotkał się cesarz Otton III. W trakcie uroczystości władca Cesarstwa założył polskiemu księciu na głowę diadem i wręczył mu kopię włóczni św. Maurycego. Wydarzenie to przeszło do historii jako zjazd gnieźnieński.
Audio
  • Politykę Bolesława Chrobrego przybliżają w audycji Elizy Bojarskiej z cyklu "Królowie i książęta polscy" profesorowie Stanisław Trawkowski i Henryk Samsonowicz (PR, 16.08.1984)
Koronacja pierwszego króla Polski pędzla Jana Matejki, koronę zakładają Chrobremu cesarz i biskup,
"Koronacja pierwszego króla Polski" pędzla Jana Matejki, koronę zakładają Chrobremu cesarz i biskup, Foto: Wikimedia Commons/dp

Pielgrzymka do grobu zabitego przez Prusów trzy lata wcześniej św. Wojciecha była raczej pretekstem niż powodem podróży cesarza do Gniezna. Otton chciał pozyskać ambitnego księcia dla swojej koncepcji cesarstwa uniwersalistycznego w Europie. Wizja zakładała stworzenie paneuropejskiego państwa, zjednoczonego pod berłem cesarskim, a podzielonego na cztery równorzędne królestwa. Jednym z nich panować miał właśnie Bolesław Chrobry.

Alegoria
Alegoria uniwersalistycznej koncepcji Ottona III: cztery równorzędne prowincje składają pokłon cesarzowi, źr. Wikimedia Commons/dp

- Kraj zagubiony w puszczach, kraj położony na peryferiach, w oddali od wszystkich ważniejszych dróg przebiegających przez Europę, kraj nikomu nieznany w gruncie rzeczy, stał się nagle równorzędny z najbardziej czcigodnymi, antycznymi organizacjami państwowymi: z Italią, z Galią czy z Germanią - mówił prof. Stanisław Trawkowski, gość audycji Elizy Bojarskiej z cyklu "Królowie i książęta polscy".

Bolesław wykorzystał nadarzającą się okazję. Przywitał w Gnieźnie Ottona III z rozmachem, mającym ukazać potęgę młodego państwa. Spotkanie musiało przebiec pomyślnie dla obu stron, gdyż cesarz symbolicznie wyraził zgodę na koronację słowiańskiego księcia, zakładając mu cesarski diadem na głowę. Koronacja odbyła się dopiero 25 lat później, kiedy to Bolesław wykorzystał zamęt panujący w cesarstwie i uzyskał zgodę papiestwa na nałożenie korony. Kolejnym skutkiem zjazdu było utworzenie niezależnej metropolii ze stolicą w Gnieźnie i biskupstwami w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu.  

Realizację uniwersalistycznej koncepcji przerwała śmierć Ottona III w 1002 roku. Stosunki między Bolesławem a następcą cesarza, Henrykiem II nie układały się już tak pomyślnie, jak w czasach zjazdu gnieźnieńskiego. Chrobry prowadził z nim długoletnie wojny i dopiero po śmierci oponenta mógł pozwolić sobie na koronację.

Od 1997 roku w Gnieźnie odbywają się zjazdy nawiązujące tradycją do spotkania monarchów sprzed millenium. Mają one na celu stworzenie platformy dialogu dla przedstawicieli różnych światopoglądów.

Posłuchaj audycji Elizy Bojarskiej o polityce Bolesława Chrobrego.

bm

Czytaj także

Jakub Świnka. Architekt odrodzenia Królestwa Polskiego

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022 05:40
Był najwybitniejszym politykiem Polski w XIII wieku, znany z tego, że prowadził politykę obrony polskiego Kościoła i polskiego języka przed germanizacją.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Bitwa pod Cedynią. Upokorzona duma teutońska

Ostatnia aktualizacja: 24.06.2023 05:35
W 972 roku wojska margrabiego Hodona bez porozumienia z cesarzem przeprawiły się na ziemie Mieszka I. Szacuje się, że przeciwko polskiemu władcy ruszyło do 3000 pieszych i ponad 1000 konnych rycerzy.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zbigniew Oleśnicki. Szara eminencja średniowiecznej Polski

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2024 05:40
– Był to jeden z nielicznych polityków, którzy mieli koncepcję generalną, polegającą na stworzeniu z Polski wielkiego państwa – mówił historyk, prof. Henryk Samsonowicz.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Saladyn - mądry przywódca dżihadu, który podbił ludzkie serca

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2015 06:30
"Stałem się wielki, ponieważ wygrałem serca ludzi przez łagodność i dobroć" - mówił o sobie Saladyn, średniowieczny władca islamu.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Wincenty Kadłubek. Pierwszy rodzimy kronikarz

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2024 05:36
Co wspólnego z historią Polski mieli Juliusz Cezar lub Aleksander Macedoński? Zdaniem krakowskiego dziejopisarza - wiele. To również w "Kronice" mistrza pierwszy raz wspomniana jest Wanda i smok wawelski.
rozwiń zwiń