Historia

Chlodwig - zjednoczył plemiona Franków

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2019 06:01
Wczesnośredniowieczny władca Franków Chlodwig przyjął chrześcijaństwo wprowadzając swoje państwo w obręb cywilizacji łacińskiej. Zbudował także podwaliny dzisiejszej Francji.
Audio
  • Prof. Jan Trynkiewicz mówił o początkach państwa Franków w audycji Andrzeja Sowy pt.""Kronika dwóch tysiącleci. Starożytność lata 480-500". (PR, 26.01.2000)
  • O podbojach Chlodwiga mówił prof. Tadeusz Rosłanowski w audycji Andrzeja Sowy pt. "Kronika dwóch tysiącleci. Średniowiecze lata 500-520". (PR, 27.01.2000)
  • Funkcjonowanie państwa Franków przybliżył prof. Henryk Samsonowicz w audycji Agnieszki Steckiej pt. "Widnokrąg". (PR, 11.09.2000)
Władca zjednoczonych Franków Chlodwig ze swoją żoną Klotyldą. Obraz Antoine-Jean Gros
Władca zjednoczonych Franków Chlodwig ze swoją żoną Klotyldą. Obraz Antoine-Jean GrosFoto: Wikipedia/domena publiczna

Chlodwig urodził się około 466 roku. Pochodził od na wpół legendarnego przodka Merweusza, od którego imienia pochodzi nazwa dynastii Merowingów. W 481 roku przejął po ojcu Childeryku władzę nad germańskim plemieniem Franków, a dokładniej nad jego salickim szczepem.

- W V wieku istniały wtedy dwa światy: cywilizacji i barbarzyństwa. Poziom życia obywateli dawnego Imperium Romanum był zdecydowanie wyższy niż plemion germańskich – mówił prof. Henryk Samsonowicz w audycji "Widnokrąg".

Czym różniły się te dwa światy? Posłuchaj audycji "Widnokrąg".

Pierwsze podboje

- Zmiany nastąpiły, kiedy plemiona germańskie rozbiły państwo Hunów, które po zadanej mu klęsce przestało odgrywać jakąkolwiek rolę. Zniszczenie tego państwa spowodowało, że wiele plemion, w tym słowiańskich, zostało wchłoniętych przez państwo rzymskie – dodał prof. Henryk Samsonowicz. - Wtedy rozpoczęły się wędrówki ludów po całej Europie. Ta sytuacja szczególnie długo utrzymywała się na terenie Galii.

Chlodwig był świetnym wodzem. W 486 roku w bitwie pod Soissons pokonał ostatniego namiestnika rzymskiego Syagriusza, który władał plemieniem Galo-Rzymian. Po śmierci patrycjusza cała północna Galia dostała się pod panowanie Franków. Chlodwig zwyciężył także Wizygotów, których odepchnął za linię Pirenejów.

Jakie plemiona zamieszkiwały terytorium Galii i jakie relacje łączyły ich z Frankami? Dowiedz się tego z audycji "Widnokrąg".

Chrzest Chlodwiga

W 493 roku Chlodwig ożenił się z burgundzką księżniczką Klotyldą, która była oddaną chrześcijanką. Pomimo nalegań żony Klotyldy, nie kwapił się z przyjęciem chrztu. W 496 roku pod Tolbiac doszło do starcia pomiędzy nim a Alemanami, którzy na terenie Galii byli największymi wrogami Franków.

Z przebiegiem tej zwycięskiej dla Franków bitwy wiąże się pewna legenda. Jaka? Posłuchaj audycji "Kronika dwóch tysiącleci. Starożytność lata 480-500".

W Boże Narodzenie 496 roku, Chlodwig wraz z kilkoma tysiącami żołnierzy, przyjął chrzest w katedrze w Reims z rąk biskupa Remigiusza.

- Chrzest Chlodwiga był wkroczeniem do cywilizacji, rozumianej nie tylko w sferze ducha, ale również szeroko rozumianej tradycji śródziemnomorskiej. Chrzest był wtedy wyznacznikiem wyższej cywilizacji – komentował prof. Henryk Samsonowicz.

Dzięki przyjęciu chrztu Chlodwig pozyskał sobie sympatię ludności gallorzymskiej, która była wyznania katolickiego, szczególnie jej wyższych sfer i żołnierzy wchodzących w skład jego armii. Zdobył także przychylność cesarza Bizancjum i związał się z Rzymem. Za namową żony, Chlodwig zdecydowanie odrzucił arianizm - herezję wyznawaną przez niektóre plemiona germańskie.

Po przyjęciu chrztu Frankowie stali się najpotężniejszym organizmem państwowym na terenie zachodniej części byłego imperium rzymskiego. Zaczęli kształtować patrymonialny model państwa, w którym władca traktował państwo jak swoją własność.

Wojna z Wizygotami

W 507 roku, Chlodwig, przeciągnął na swoją stronę Burgundów i rozpoczął działania wojenne przeciw Wizygotom. Samemu wydarzeniu nadał znaczenie świętej wojny z heretykami, do której wezwał wszystkich wiernych Kościoła. Do decydującej walki doszło pod Vouille w okolicach Poitiers, podczas której zginął wizygocki król Alaryk II.

Jak przebiegała bitwa pod Vouille z 507 roku? Posłuchaj audycji "Kronika dwóch tysiącleci. Średniowiecze lata 500-520".

- Różnica między tymi dwoma państwami była zasadnicza, pomimo tego, że oba były rządzone przez plemiona germańskie – wyjaśnił prof. Tadeusz Rosłanowski w audycji "Kronika dwóch tysiącleci. Średniowiecze lata 500-520". - Na kilka lat przed bitwą Chlodwig uporządkował sprawy wewnętrzne państwa.

Według kronikarza Grzegorza z Tours, tuż po zwycięstwie pod Vouille, Chlodwig przyjął uroczyste zwycięstwo od cesarza bizantyjskiego Anastaziusza, które wręczyło mu dyplom podnoszący go do rangi honorowego konsula rzymskiego. Otrzymał również purpurowy płaszcz i diadem.

Jedyny władca Franków

Na podstawie pokoju zawartego z Wizygotami w 509 roku, władca Franków otrzymał Akwitanię i Owernię. Wizygoci zatrzymali Septymanię, zaś Prowansja przypadła Teoderykowi Ostrogockiemu. Chlodwig zamieszkał w Paryżu, który od tej chwili stał się ośrodkiem miejskim o prestiżowym znaczeniu. Jednak Chlodwig nie był jedynym władcą na terytorium Galii. Pozostałe części, położone głównie na wschodzie Galii, znajdowały się pod władaniem jego dalszych krewnych. Po pokonaniu kuzynów w 509 roku, Chlodwig został jedynym władcą Franków.

- Chlodwig stworzył terytorialne i państwowe podstawy dzisiejszej Francji – powiedział prof. Henryk Samsonowicz.

Jak funkcjonowało państwo Chlodwiga i na czym polegała jego nowoczesność? Dowiedz się tego z audycji "Widnokrąg".

Chlodwig zmarł 27 listopada 511 roku.

seb

Czytaj także

Wercyngetoryks – honor Galów

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2018 06:09
Wojowniczy wódz rzucił wyzwanie Juliuszowi Cezarowi. Przegrał, ale zachował honor oddając swoją wolność i życie w zamian za ocalenie swojego ludu.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Bitwa pod Poitiers - zwycięstwo nad Saracenami

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2023 05:30
25 października 732 roku w bitwie pod Poitiers Karol Młot, władca państwa Franków, odniósł zdecydowane zwycięstwo nad saracenami. Na polu bitwy starły się ze sobą nie tylko dwie armie, ale także dwie cywilizacje. Tym samym zahamował ekspansję islamu w Europie.
rozwiń zwiń