Historia

Chlodwig - zjednoczył plemiona Franków

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2019 06:01
Wczesnośredniowieczny władca Franków Chlodwig przyjął chrześcijaństwo wprowadzając swoje państwo w obręb cywilizacji łacińskiej. Zbudował także podwaliny dzisiejszej Francji.
Audio
  • Prof. Jan Trynkiewicz mówił o początkach państwa Franków w audycji Andrzeja Sowy pt.""Kronika dwóch tysiącleci. Starożytność lata 480-500". (PR, 26.01.2000)
  • O podbojach Chlodwiga mówił prof. Tadeusz Rosłanowski w audycji Andrzeja Sowy pt. "Kronika dwóch tysiącleci. Średniowiecze lata 500-520". (PR, 27.01.2000)
  • Funkcjonowanie państwa Franków przybliżył prof. Henryk Samsonowicz w audycji Agnieszki Steckiej pt. "Widnokrąg". (PR, 11.09.2000)
Władca zjednoczonych Franków Chlodwig ze swoją żoną Klotyldą. Obraz Antoine-Jean Gros
Władca zjednoczonych Franków Chlodwig ze swoją żoną Klotyldą. Obraz Antoine-Jean GrosFoto: Wikipedia/domena publiczna

Chlodwig urodził się około 466 roku. Pochodził od na wpół legendarnego przodka Merweusza, od którego imienia pochodzi nazwa dynastii Merowingów. W 481 roku przejął po ojcu Childeryku władzę nad germańskim plemieniem Franków, a dokładniej nad jego salickim szczepem.

- W V wieku istniały wtedy dwa światy: cywilizacji i barbarzyństwa. Poziom życia obywateli dawnego Imperium Romanum był zdecydowanie wyższy niż plemion germańskich – mówił prof. Henryk Samsonowicz w audycji "Widnokrąg".

Czym różniły się te dwa światy? Posłuchaj audycji "Widnokrąg".

Pierwsze podboje

- Zmiany nastąpiły, kiedy plemiona germańskie rozbiły państwo Hunów, które po zadanej mu klęsce przestało odgrywać jakąkolwiek rolę. Zniszczenie tego państwa spowodowało, że wiele plemion, w tym słowiańskich, zostało wchłoniętych przez państwo rzymskie – dodał prof. Henryk Samsonowicz. - Wtedy rozpoczęły się wędrówki ludów po całej Europie. Ta sytuacja szczególnie długo utrzymywała się na terenie Galii.

Chlodwig był świetnym wodzem. W 486 roku w bitwie pod Soissons pokonał ostatniego namiestnika rzymskiego Syagriusza, który władał plemieniem Galo-Rzymian. Po śmierci patrycjusza cała północna Galia dostała się pod panowanie Franków. Chlodwig zwyciężył także Wizygotów, których odepchnął za linię Pirenejów.

Jakie plemiona zamieszkiwały terytorium Galii i jakie relacje łączyły ich z Frankami? Dowiedz się tego z audycji "Widnokrąg".

Chrzest Chlodwiga

W 493 roku Chlodwig ożenił się z burgundzką księżniczką Klotyldą, która była oddaną chrześcijanką. Pomimo nalegań żony Klotyldy, nie kwapił się z przyjęciem chrztu. W 496 roku pod Tolbiac doszło do starcia pomiędzy nim a Alemanami, którzy na terenie Galii byli największymi wrogami Franków.

Z przebiegiem tej zwycięskiej dla Franków bitwy wiąże się pewna legenda. Jaka? Posłuchaj audycji "Kronika dwóch tysiącleci. Starożytność lata 480-500".

W Boże Narodzenie 496 roku, Chlodwig wraz z kilkoma tysiącami żołnierzy, przyjął chrzest w katedrze w Reims z rąk biskupa Remigiusza.

- Chrzest Chlodwiga był wkroczeniem do cywilizacji, rozumianej nie tylko w sferze ducha, ale również szeroko rozumianej tradycji śródziemnomorskiej. Chrzest był wtedy wyznacznikiem wyższej cywilizacji – komentował prof. Henryk Samsonowicz.

Dzięki przyjęciu chrztu Chlodwig pozyskał sobie sympatię ludności gallorzymskiej, która była wyznania katolickiego, szczególnie jej wyższych sfer i żołnierzy wchodzących w skład jego armii. Zdobył także przychylność cesarza Bizancjum i związał się z Rzymem. Za namową żony, Chlodwig zdecydowanie odrzucił arianizm - herezję wyznawaną przez niektóre plemiona germańskie.

Po przyjęciu chrztu Frankowie stali się najpotężniejszym organizmem państwowym na terenie zachodniej części byłego imperium rzymskiego. Zaczęli kształtować patrymonialny model państwa, w którym władca traktował państwo jak swoją własność.

Wojna z Wizygotami

W 507 roku, Chlodwig, przeciągnął na swoją stronę Burgundów i rozpoczął działania wojenne przeciw Wizygotom. Samemu wydarzeniu nadał znaczenie świętej wojny z heretykami, do której wezwał wszystkich wiernych Kościoła. Do decydującej walki doszło pod Vouille w okolicach Poitiers, podczas której zginął wizygocki król Alaryk II.

Jak przebiegała bitwa pod Vouille z 507 roku? Posłuchaj audycji "Kronika dwóch tysiącleci. Średniowiecze lata 500-520".

- Różnica między tymi dwoma państwami była zasadnicza, pomimo tego, że oba były rządzone przez plemiona germańskie – wyjaśnił prof. Tadeusz Rosłanowski w audycji "Kronika dwóch tysiącleci. Średniowiecze lata 500-520". - Na kilka lat przed bitwą Chlodwig uporządkował sprawy wewnętrzne państwa.

Według kronikarza Grzegorza z Tours, tuż po zwycięstwie pod Vouille, Chlodwig przyjął uroczyste zwycięstwo od cesarza bizantyjskiego Anastaziusza, które wręczyło mu dyplom podnoszący go do rangi honorowego konsula rzymskiego. Otrzymał również purpurowy płaszcz i diadem.

Jedyny władca Franków

Na podstawie pokoju zawartego z Wizygotami w 509 roku, władca Franków otrzymał Akwitanię i Owernię. Wizygoci zatrzymali Septymanię, zaś Prowansja przypadła Teoderykowi Ostrogockiemu. Chlodwig zamieszkał w Paryżu, który od tej chwili stał się ośrodkiem miejskim o prestiżowym znaczeniu. Jednak Chlodwig nie był jedynym władcą na terytorium Galii. Pozostałe części, położone głównie na wschodzie Galii, znajdowały się pod władaniem jego dalszych krewnych. Po pokonaniu kuzynów w 509 roku, Chlodwig został jedynym władcą Franków.

- Chlodwig stworzył terytorialne i państwowe podstawy dzisiejszej Francji – powiedział prof. Henryk Samsonowicz.

Jak funkcjonowało państwo Chlodwiga i na czym polegała jego nowoczesność? Dowiedz się tego z audycji "Widnokrąg".

Chlodwig zmarł 27 listopada 511 roku.

seb

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Wercyngetoryks – honor Galów

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2018 06:09
Wojowniczy wódz rzucił wyzwanie Juliuszowi Cezarowi. Przegrał, ale zachował honor oddając swoją wolność i życie w zamian za ocalenie swojego ludu.
rozwiń zwiń