Historia

Bitwa pod Poitiers - zwycięstwo nad Saracenami

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2023 05:30
25 października 732 roku w bitwie pod Poitiers Karol Młot, władca państwa Franków, odniósł zdecydowane zwycięstwo nad saracenami. Na polu bitwy starły się ze sobą nie tylko dwie armie, ale także dwie cywilizacje. Tym samym zahamował ekspansję islamu w Europie.
Karol Młot w bitwie pod Poitiers, fragment obrazu Charlesa de Steuben
Karol Młot w bitwie pod Poitiers, fragment obrazu Charlesa de SteubenFoto: Wikipedia/ domena publiczna

Chrześcijaństwo we Francji, podobnie jak w innych krajach Europy, było przyjmowane stopniowo. Na nową religię przechodziła zarówno ludność galo-rzymska, jak i Frankowie. Konwersja władcy Franków Chlodwiga w 496 roku dała mu poparcie biskupów oraz wpływy wśród chrześcijan w całej Galii. Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa zyskał także argumenty do obrony katolików na południu dzisiejszej Francji, gdzie byli oni rządzeni przez heretyckich władców wizygockich i burgundzkich.

Następny okres 150 lat po chrzcie Chlodwiga to czas podbojów terytoriów, które były stopniowo włączane do państwa Franków. W VI wieku podbito Burgundię i Prowansję. W tym czasie centrum państwa Franków zostało przeniesione do Paryża. Na początku VI stulecia od tronu zostali odsunięci dotychczasowi władcy z dynastii Merowingów. Zastąpili ich Karolingowie, będący wcześniej majordomami, czyli najwyższymi dworskimi urzędnikami władców.

Świat islamu

Bliski Wschód od czasów starożytnych zamieszkiwały liczne szczepy semickiego ludu Arabów. Podzieleni na liczne plemiona, toczyli ze sobą regularne wojny. Sytuacja zmieniła się wraz z rozpoczęciem działalności misyjnej proroka Mahometa. Wtedy też pojawiły się zalążki poczucia wspólnoty wśród Arabów. Po 622 roku zwolennicy nauk Mahometa podbijali kolejne ludy nawracając je na nową religię - islam.

W 632 roku królewski ród Umajjadów, wykorzystując słabość cesarstwa bizantyjskiego i upadającego państwa perskiego, rozpoczął podbój całego ówcześnie znanego im świata. Muzułmanom udało się zająć ziemie od Atlantyku po Ocean Indyjski. Ekspansja miała dla nich wymiar religijny. Podbitym ludom narzucali islam. Na początku VIII wieku, Umajjadzi wkroczyli do Europy. Na terenie obecnej Hiszpanii podbili Kordobę, Sewillę i Toledo. W 716 roku zajęli również Langwedocję. Wtedy też zaczęli szykować się do wyprawienia się wgłąb Europy.

Arabowie u bram państwa Franków

Saraceni, jak nazywano muzułmanów na początku średniowiecza, w 732 roku doszczętnie spustoszyli Gaskonię. Po zdobyciu Bordeaux, ruszyli na Poitiers w Akwitanii. Świadomy grożącego niebezpieczeństwa, władca Franków Karol wystawił do boju liczne zastępy ciężkiej kawalerii. Karol, któremu po bitwie nadano przydomek "Młot", odniósł nad Arabami zdumiewające zwycięstwo, stając się na setki lat ikonicznym obrońcą chrześcijaństwa.

- Pod Poitiers nastąpił odpór dany przez przez cały ówczesny Zachód. Karol Młot odrzucił muzułmanów raz na zawsze poza Pireneje - mówił profesor Tadeusz Rosłanowski w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Kronika dwóch tysiącleci" z 2000 roku.


Posłuchaj
02:13 Prof. Tadeusz Rosłanowski o znaczeniu bitwy pod Poitiers rozmawiał z Andrzejem Sową w audycji "Kronika dwóch tysiącleci". (PR, 19.02.2000) Prof. Tadeusz Rosłanowski o znaczeniu bitwy pod Poitiers rozmawiał z Andrzejem Sową w audycji "Kronika dwóch tysiącleci". (PR, 19.02.2000)

 

Zwycięstwo było możliwe dzięki licznym reformom administracyjnym, gospodarczym i wojskowym dokonanym przez Karola Młota. Na czym polegały te reformy? Posłuchaj w audycji "Kronika dwóch tysiącleci".

- Bitwa pod Poitiers była uważana za jedną z najważniejszych w dziejach Europy. Prawdopodobnie, gdyby Karol Młot nie powstrzymał marszu muzułmanów na północ, Europa byłaby dziś islamska – wyjaśniał profesor Jerzy Eisler w audycji Agnieszki Steckiej pt. "Najdawniejsze dzieje Francji" z 2000 roku.


Posłuchaj
10:01 Prof. Jerzy Eisler mówił o panowaniu Karola Młota w audycji Agnieszki Steckiej "Najdawniejsze dzieje Francji". (PR, 5.09.2000) Prof. Jerzy Eisler mówił o panowaniu Karola Młota w audycji Agnieszki Steckiej "Najdawniejsze dzieje Francji". (PR, 5.09.2000)

 

Karol Młot zapoczątkował dynastię Karolingów. Zwycięstwo pod Poitiers utorowało drogę do powstania idei uniwersalizmu chrześcijańskiego, którą rozpropagował wnuk Karola Młota – cesarz Karol Wielki.

Posłuchaj o innych dokonaniach Karola Wielkiego w audycji "Najdawniejsze dzieje Francji" z 2000 roku.

seb

Czytaj także

Legenda Karola Wielkiego

Ostatnia aktualizacja: 25.12.2020 05:00
25 grudnia 800 odbyła się koronacja króla Franków Karola Wielkiego - niezwykłego polityka i wizjonera - na Świętego Cesarza Rzymskiego. W jakim stopniu jego ideały zjednoczonej Europy realizowane są współcześnie?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Fryderyk Barbarossa. "Chciał być wielkim władcą i wielkim rycerzem"

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2024 05:35
- Był ostatnim cesarzem uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego w starym typie - mówił o Barbarossie prof. Wojciech Fałkowski w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Na historycznej wokandzie".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Chlodwig - zjednoczył plemiona Franków

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2019 06:01
Wczesnośredniowieczny władca Franków Chlodwig przyjął chrześcijaństwo wprowadzając swoje państwo w obręb cywilizacji łacińskiej. Zbudował także podwaliny dzisiejszej Francji.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Brunon z Kwerfurtu - misjonarz i polityk

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2024 05:40
Odnosił sukcesy nie tylko na polu nawracania pogan. Spośród duchowieństwa wyróżniał się talentem literackim. Choć pochodził z Niemiec, opowiedział się po stronie Bolesława Chrobrego, kiedy król Henryk II wypowiedział Polsce kolejną wojnę.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Ludwik IX Święty. Wzór chrześcijańskiego władcy

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 05:40
– Stolica Apostolska uznała, że był "super homo", czyli super człowiekiem. Chodziło o to, że cnoty, jakimi charakteryzował się Ludwik Święty, były ponadprzeciętne i zwykły człowiek nie byłby zdolny do aż takiej doskonałości ducha – mówił prof. Jerzy Pysiak o francuskim władcy w audycji Polskiego Radia z 2016 roku.
rozwiń zwiń