Historia

"Kościół ma wskazywać drogę, a nie rozwiązania". Najważniejsze encykliki Jana Pawła II

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023 05:55
W trakcie swojego 27-letniego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił aż czternaście encyklik. Nauczanie Jana Pawła II było oryginalnym połączeniem polskiej formacji kulturowej oraz wielowiekowego dziedzictwa Kościoła katolickiego. Papież uważał, że myśli przekazywane w encyklikach powinny wskazywać drogę dla świata, a nie służyć jako konkretne rozwiązania.
Ojciec Święty przemawia w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie w trakcie III pielgrzymki do Polski, 8 czerwca 1987
Ojciec Święty przemawia w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie w trakcie III pielgrzymki do Polski, 8 czerwca 1987Foto: PAI/PAP/Grzegorz Rogiński

"Redemptor hominis" ("Odkupiciel człowieka")

Była pierwszą encykliką Jana Pawła II, została ogłoszona 4 marca 1979 roku. Jest uznawana zarazem za dokument programowy pontyfikatu Ojca Świętego, który poruszył w niej wątki osobistej więzi człowieka z Chrystusem.

Papież w encyklice "Redemptor hominis" zapowiadał kontynuację reform soborowych, zapoczątkowanych przez jego poprzedników. Skupił się również na zagadnieniu tajemnicy odkupienia.

ZOBACZ SERWIS SPECJALNY:

src="https:\/\/static.prsa.pl/b6ddb546-4b99-4821-a5b8-58b852e8eee3.file"

"Laborem exercens" ("Wykonując pracę")

Jest encykliką rocznicową, wydaną w 90. rocznicę ogłoszenia przez Leona XIII encykliki "Rerum novarum" i podobnie jak ona w dużym stopniu koncentruje się na stosunku człowieka do pracy. Pierwotnie miała zostać wygłoszona 15 maja 1981 roku, ale z powodu zamachu na Jana Pawła II ukazała się dopiero 14 września.

– Kluczowym pojęciem tej encykliki jest podmiotowy wymiar pracy. Ona jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy – mówiła prof. Aniela Dylus, politolog z Akademii Teologii Katolickiej, w audycji Ireny Heppen poświęconej papieskim encyklikom.

Posłuchaj
16:45 tajemnice encyklik ojca świętego jana pawła ii___805_99_ii_tr_0-0_15198426c7252f69[00].mp3 O encyklikach społecznych Jana Pawła II w audycji Ireny Heppen opowiadali prof. Alina Dylus, ojciec Jarosław Głodek oraz Anna Karoń-Ostrowska. (PR, 24.05.1999)

Praca w ujęciu papieża miała służyć także wyższemu, wspólnemu dobru. Jan Paweł II w "Laborem exercens" podkreślił także rolę związków zawodowych, co miało szczególne znaczenie dla Polaków, którzy w tym czasie przeżywali zmiany wywołane powstaniem "Solidarności".

"Sollicitudo rei socialis" ("Troska społeczna")

Solidarność. To słowo klucz dla encykliki z 1987 roku. W papieskim ujęciu solidarnością jest mocna i trwała wola angażowania się w pracy na rzecz wspólnego dobra. Jan Paweł II prosi o miłość do ubogich i wykluczonych, ale jednocześnie zachęca do unikania bierności i ponoszenia odpowiedzialności za własną sytuację.

"Sollicitudo rei socialis" koncentrowało się na pojęciu rozwoju integralnego, który uwzględniał nie tylko postęp ekonomiczny, ale także społeczny, kulturalny i duchowy. Papież sprzeciwiał się jednak pomysłom na stworzenie konkretnego systemu politycznego na podstawie encyklik społecznych. Kościół miał wskazywać drogę, a nie konkretne rozwiązania.

– Papież wyraźnie mówi, że chrześcijaństwo ma być wodą inspirującą wzrost, a nie jeszcze jednym kwiatkiem w wazonie. Ogromne znaczenie miały te słowa w tamtym czasie i mają do dziś – powiedział dominikanin ojciec Jarosław Głodek w audycji Polskiego Radia z 1999 roku.

"Centesimus annus" ("Setna rocznica")

To encyklika, która najpełniej wyraża myśl społeczną Jana Pawła II. Została ogłoszona w 1991 roku, w stulecie encykliki "Rerum novarum" papieża Leona XIII. Jej treść oscylowała wokół bieżących wydarzeń na świecie, przede wszystkim upadku systemu komunistycznego. Jeden z rozdziałów został nawet zatytułowany jako "1989 rok".

JP II PAP 1200.jpg
"Jan Paweł II był Polakiem na tronie papieskim"

– To był okres, kiedy toczyła się debata o przyczynach klęski socjalizmu. Jan Paweł II dał w niej oryginalny wkład. Stwierdza, że podstawowy błąd socjalizmu ma charakter antropologiczny. To był efekt tego, że człowieka ujmowano jako element systemu społecznego, a nie osobę – mówiła prof. Alina Dylus.

Jan Paweł II podkreślał rolę "Solidarności" w upadku komunizmu oraz zachęcał do otwarcia się na współczesny świat i możliwości, jakie daje wolny rynek. Wskazywał jednak na pewne zagrożenia dla chrześcijan.

– Mam wrażenie, że im dłużej trwał pontyfikat, tym bardziej papież widział ostrzej pewne rzeczy. Mówił nie lękajcie się, odważajcie się być sobą, ale dostrzegał zagrożenia. Z jednej strony jest w tym ogromny szacunek do natury ludzkiej, a z drugiej ogromne zawierzenie łasce. To podstawowy horyzont tego być i mieć – powiedziała Anna Karoń-Ostrowska, redaktorka czasopisma "Więź", w audycji Polskiego Radia z 1999 roku.

Encykliki teologiczne i filozoficzne

Sprawy społeczne dotyczyły oczywiście mniejszej części nauczania papieża. Poświęcone są im trzy spośród czternastu encyklik Jana Pawła II. Do najważniejszych należy bez wątpienia "Evangelium Vitae" z 1995 roku, w którym Jan Paweł II powtarzał sformułowaną przez Pawła VI w encyklice "Humanae Vitae" - tezę o nienaruszalności ludzkiego życia. Wystąpił w niej przeciwko morderstwom i zbrodniom przeciwko ludzkości, karze śmierci, aborcji czy eutanazji.

Jeszcze tego samego roku Jan Paweł II wygłosił encyklikę, zatytułowaną "Ut unum sint". Był to ważny głos na rzecz ekumenizmu i zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańskich. Ojciec Święty wskazał zagadnienia, które powinny być wzajemnie uzgodnione, ale optymistycznie zakładał, że Kościół zmierza w stronę jedności.

14 września 1998 roku została ogłoszona encyklika "Fides et ratio". W tej encyklice Jan Paweł II stwierdził, że wiara i nauka nie są ze sobą sprzeczne, ponieważ są dwiema odrębnymi drogami do odkrywania prawdy. W rozumieniu papieża wiara podtrzymuje człowieka na duchu i nadaje mu sens życia, z kolei rozum pozwala na pogłębienie wiary. "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy" - pisał w encyklice Ojciec Święty.

sa/im

Czytaj także

42 lata temu Karol Wojtyła został pierwszym papieżem Polakiem

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020 06:00
16 października 1978 roku w Rzymie kolegium kardynalskie wybrało metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę na papieża Kościoła katolickiego. Przyjął on imię Jan Paweł II. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Polak papieżem. "Nie wybrano go na złość ZSRR"

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2023 05:55
- Kardynałowie nie chcieli wyborem Karola Wojtyły na papieża zagrozić Związkowi Radzieckiemu. To są późniejsze interpretacje - oceniał Jacek Moskwa, wieloletni korespondent Polskiego Radia z Watykanu. Dziś mija 45 lat od wyboru Polaka na biskupa Rzymu. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jan Paweł II. 104. rocznica urodzin Papieża Polaka

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2024 05:38
18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, który do historii przeszedł jako papież Jan Paweł II, ogłoszony świętym przez swojego następcę.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Kazanie Karola Wojtyły. O czym mówił, zanim został Janem Pawłem II?

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2023 06:15
Nie zachowało się wiele nagrań kazań Karola Wojtyły sprzed czasów, gdy został wybrany na Stolicę Piotrową. W setną rocznicę urodzin przypominamy nagranie  kazania kardynała Karola Wojtyły - arcybiskupa metropolity krakowskiego - wygłoszone podczas mszy świętej w kościele polskim św. Stanisława Kostki w Rzymie 21 marca 1971 roku.
rozwiń zwiń