Redakcja Polska

"Działamy wszędzie tam gdzie żyją wolni ludzie, których racje i interesy musimy wspierać". 30-lecie Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"

27.07.2022 14:00
Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" od 30 lat niesie pomoc i wspiera Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez aktywizację środowisk polskich, edukację, rozwój kultury, dobroczynność i wspieranie inwestycji. Fundacja ciągle poszerza zakres działania i grono adresatów otrzymujących pomoc.
Audio
  • O osiągnięciach i nowych wyzwaniach stojących przed Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" mówi prezes Mikołaj Falkowski. Rozmowa Haliny Ostas [posłuchaj]
Prezes fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie: nasze działania z roku na rok stają się coraz szersze
Prezes fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": nasze działania z roku na rok stają się coraz szerszeFoto: Pol.org.pl

W ciągu 30 lat Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" zrealizowała bardzo wiele cennych inicjatyw związanych z aktywizacją środowisk polskich na Wschodzie, pielęgnowaniem i rozwojem kultury polskiej, w tym wsparciem polskich mediów. Fundacja promowała i promuje język polski w środowiskach polskich poza granicami kraju, między innymi poprzez kampanię "Kto Ty jesteś?". To pasmo wyzwań ale i wielkich sukcesów organizacji.

- Jest to multidyscyplinarna działalność, bo rzeczywiści robimy kampanie promujące język polski, budujemy szkoły, remontujemy teatry czy domy opieki dla seniorów, przekazujemy pomoc dla młodych środowisk, takich jak harcerze, środowisk artystycznych działających na Wschód od naszej granicy i w krajach bałtyckich - mówi Mikołaj Falkowski, prezes Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

- Staramy się trafić do wielu typów odbiorców ze zróżnicowaną pomocą. Zarówno taką wynikającą z twardego dofinansowania w inwestycyjnych projektach, gdzie reżim wydatkowania i sprawozdawania tego jest bardzo sztywny, jak i w takiej miękkiej formie. Wspieramy muzyków, plastyków, grafików i te wszelkie inne formy działalności gdzie ludzie się angażują żeby polską kulturę promować, budować dobry wizerunek Polski poza granicami i też promować polski punkt widzenia w regionie - dodaje prezes Mikołaj Falkowski. 

- Nasze działania wykraczają dalece poza samo wspieranie Polaków na Wschodzie i Polonii na świecie. To jest też działalność związana z dyplomacja publiczną, z zabieganiem o kształtowanie dobrego wizerunku Polski na świecie i też wspieranie współpracy regionalnej, w obszarze Intermarium, w obszarze między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym, na całym tym obszarze, który do niedawna nazywany był obszarem postsowieckim, a teraz nazywajmy go po prostu obszarem wolności, który jest po właściwej stronie podziału historycznego jak widać. Ta granica będąca kiedyś żelazną kurtyną przesunęła się pod Mariupol czy pod Charków i tam bardzo wyraziście to widać. Staramy się działać wszędzie tam, gdzie nie tylko była I czy II RP, ale gdzie po prostu żyją wolni ludzie na Wschodzie, których racje i interesy musimy wspierać - podkreśla Mikołaj Falkowski.

Jednym z działań Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" jest też realizacja, od 2018 roku, projektu dla repatriantów. 

Grupa ekspertów Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" przeprowadziła serię spotkań w Uzbekistanie i Kirgistanie, gdzie zapoznała członków i sympatyków organizacji polskich z możliwościami repatriacji do Polski oraz bezpłatnego nauczania języka polskiego w ich krajach.  Kolejną edycję - po Uzbekistanie i Kirgistanie - zaplanowano na wrzesień. Eksperci Fundacji odwiedzą wówczas skupiska ludności pochodzenia polskiego w Kazachstanie.

Wśród wielu ważnych misji, realizowanych przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie", niezwykle cenną inicjatywą jest pomoc Ukrainie. Fundacja już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji uruchomiła, w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności, zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Pomaga również polskim organizacjom i parafiom w Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy.

Fundacja zaangażowana jest w realizację projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”. Projekt jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce po 24 lutego tego roku, z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

- Z pomocy mogą skorzystać między innymi posiadacze "Karty Polaka" oraz członkowie ich najbliższej rodziny, obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie, a także członkowie ich najbliższej rodziny - mówi prezes Mikołaj Falkowski.

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja zakupiła i przekazała, w ostatnich dniach, paczki żywnościowe dla Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Miłosierdzia w Winnicy. Wsparła też Stowarzyszenia „Polska Nuta” w Odessie. 

- To kolejne transporty pomocy humanitarnej, które Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wysłała na Ukrainę po rozpoczęciu wojny. W sumie przygotowaliśmy już pięćdziesiąt transportów, każdy składający się z kilku samochodów z żywnością i potrzebną pomocą humanitarną. 30-lecie Fundacji zbiega się więc z okresem naszej najbardziej wytężonej, najbardziej wyczerpującej pracy, która jest przede wszystkim pracą w terenie. Przekazanie pomocy do ponad 120 instytucji, środowisk na Ukrainie, to jest ogromne logistyczne wyzwanie. Prowadzimy je już od kilku miesięcy - dodaje prezes Mikołaj Falkowski.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, organizując pomoc dla Ukrainy, w tym dla Polaków w Ukrainie, współpracuje ściśle z Kancelarią Prezydenta RP, a szczególnie z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Halina Ostas z Mikołajem Falkowskim, prezesem Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

***

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”. Fundacja ciągle poszerza zakres działania i grono adresatów otrzymujących pomoc.

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" wspiera repatriację Polaków z Uzbekistanu i Kirgistanu

23.05.2022 12:00
Grupa ekspertów Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" przeprowadziła serię spotkań w Uzbekistanie i Kirgistanie, gdzie zapoznała członków i sympatyków organizacji polskich z możliwościami repatriacji do Polski oraz bezpłatnego nauczania języka polskiego w ich krajach.

Ponad 50 transportów z pomocą humanitarną. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" wspiera Ukrainę

24.07.2022 10:00
Wśród wielu ważnych misji, realizowanych przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie", niezwykle cenną inicjatywą jest pomoc Ukrainie. Fundacja już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji uruchomiła, w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności, zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Pomaga również polskim organizacjom i parafiom w Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy.