Redakcja Polska

Niezwykła historia londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Konferencja na UJ

07.04.2023 15:23
Oficyna Poetów i Malarzy działała głównie w Londynie w latach: 1950 - 2011. Jej dorobek wydawniczy i drukarski obejmuje niemal 800 tytułów. Założyciele Oficyny - Krystyna i Czesław Bednarczykowie  -wierzyli w tradycyjne rzemiosło drukarskie, a za piękną książkę uważali taką, która została wykonana ręcznie i stanowiła wspólne dzieło pisarza i grafika.
Audio
  • Z dr Bogumiłą Żongołłowicz, badaczką losów powojennej Polonii w Australii, rozmawia Maria Wieczorkiewicz [posłuchaj]
Dr Bogumiła Żongołłowicz, badaczka losów Polonii w Australii
Dr Bogumiła Żongołłowicz, badaczka losów Polonii w AustraliiFoto: materiały prasowe

Przez wiele lat gromadziłam publikacje londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, założonej przez państwa Krystynę i Czesława Bednarczyków dlatego, że to były książki pięknie wydawane, zwłaszcza w początkowym okresie jej działalności, kiedy były ilustrowane przez znakomitych artystów, jak: Franciszek Topolski, czy Jan Lebenstein. Wśród tych, których książki ukazały się  w Oficynie byli m.in. Czesław Miłosz i Marian Pankowski. W Australii było trzech autorów, którzy publikowali w OPiM: Zdzisław Marek, Stanisław Żochowski i Ludwik Tabaczyński –mówiła w rozmowie z Polskim  Radiem dla Zagranicy, dr Bogumiła Żongołłowicz, Polka z Australii, badaczka powojennej Polonii australijskiej.

Oficyna Poetów i Malarzy działała głównie w Londynie w latach: 1950 - 2011. Jej dorobek wydawniczy i drukarski obejmuje niemal 800 tytułów. Założyciele Oficyny - Krystyna i Czesław Bednarczykowie -wierzyli w tradycyjne rzemiosło drukarskie, a za piękną książkę uważali taką, która została wykonana ręcznie i stanowiła wspólne dzieło pisarza i grafika.

Oprócz wydawania książek w latach 1966-1980 Bednarczykowie redagowali Oficynę Poetów, kwartalnik literacko-artystyczny publikujący poezję, eseje, krytykę artystyczną oraz opracowania historyczne.  

Archiwum Oficyny zostało - na mocy zapisu testamentowego sporządzonego przez Krystynę Bednarczykową - przekazane w 2012 roku Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Dlatego też na Wydziale Polonistyki UJ przy Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych powołano do życia Pracownię-Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy. Jej głównym zadaniem jest opieka nad archiwaliami i udostępnianie zbiorów studentom oraz  badaczom.

W 10. rocznicę przekazania z Londynu archiwum OPiM do Krakowa, na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowano konferencję poświęconą Oficynie. Wśród jej uczestników była dr Bogumiła Żongołłowicz, która o swoich wrażeniach ze spotkania w Krakowie, opowiedziała Marii Wieczorkiewicz.

"Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności". W Toronto wystawa o losach Polaków podczas II wojny światowej

30.03.2023 08:46
Wystawę "Szlaki nadziei. Odyseja wolności", poświęconą losom Polaków podczas II wojny światowej, otworzył w Toronto prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. W środę wręczył też medale działaczom antykomunistycznej opozycji.

Literatura polska ukazuje się w białoruskich przekładach mimo antypolskiej polityki Łukaszenki

03.04.2023 14:45
Białoruscy wydawcy prywatni, choć prześladowani przez reżim Łukaszenki, nie rezygnują z wydawania polskiej literatury, tłumaczonej na język białoruski - powiadomił portal Głos znad Niemna.