Redakcja Polska

83 lata temu Józef Beck wygłosił w Sejmie słynne przemówienie

05.05.2022 14:20
5 maja 1939 roku, minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie słynną mowę, w której odrzucił niemieckie roszczenia względem Polski
Audio
  • Fragment przemówienia ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Sejmie [POSŁUCHAJ]
Józef Beck wygłaszający przemówienie w Sejmie (5 maja 1939)
Józef Beck wygłaszający przemówienie w Sejmie (5 maja 1939) Autor: nieznany/Wielka Encyklopedia PWN Warszawa 1967

Przemówienie było reakcją na groźby Adolfa Hitlera, domagającego się między innymi włączenia Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy w zamian za pokój. Kilka dni wcześniej, 28 kwietnia, Niemcy zerwały polsko-niemiecki pakt o nieagresji z 1934 roku. Zrobiły to w odpowiedzi na potwierdzenie na początku kwietnia 1939 roku gwarancji pomocy wojskowej - gdyby wybuchła wojna - udzielonych Polsce przez rząd Wielkiej Brytanii.

Mowy Józefa Becka wysłuchali posłowie, korpus dyplomatyczny i zagraniczni dziennikarze. Przemówienie transmitowało Polskie Radio. Minister stwierdził konieczność zachowania Gdańska i podkreślił wolę stawienia oporu niemieckim żądaniom, nawet za cenę konfliktu zbrojnego,

Józef Beck zakończył przemówienie słowami, które wywarły olbrzymie wrażenie na słuchaczach i przeszły do historii: Jest jedna tylko rzecz, w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.

Przemówienie Józefa Becka przysporzyło mu ogromnej popularności w Polsce i za granicą. Zaraz po posiedzeniu Sejmu warszawscy tramwajarze zorganizowali pochód poparcia ulicami stolicy. Po drodze przyłączali się do nich spontanicznie przechodnie, tak że przed ministerstwem spraw zagranicznych przy ulicy Wierzbowej zebrał się 20-tysięczny tłum. Wyszedł do niego Beck i powiedział, że polityki zagranicznej nie można prowadzić bez postawy zdecydowanej całego społeczeństwa.

Jako szef polskiej dyplomacji minister Beck prezentował duży dystans do ewentualnych skutków swojego przemówienia. Zdaniem historyków, miał jednak nadzieję, że przywódca Rzeszy nie zdecyduje się na rozpoczęcie wojny, chociażby w obawie przed reakcją Londynu. Nie wiedział, że decyzje już zapadły, 11 kwietnia bowiem Hitler wydał rozkaz dotyczący przygotowań do ataku na Polskę. Wykonanie planu o kryptonimie "Fall Weiss", zakładającego rozpoczęcie działań wojennych bez wypowiedzenia wojny, nastąpiło 1 września.
Gdy wybuchła druga wojna światowa, Józef Beck wraz z polskim rządem został ewakuowany do Rumunii. Nie udało mu się przedostać dalej na Zachód. Zmarł 5 czerwca 1944 roku, spoczął w Bukareszcie. W 1991 roku jego prochy sprowadzono do Polski i złożono na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Polityk został odznaczony między innymi: Orderem Orła Białego, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

IAR/PP

77 lat temu oddziały 2. Korpusu Polskiego wyzwoliły Bolonię

21.04.2022 16:39
Miasto zostało wyzwolone w ramach operacji "Buckland", która miała decydujące znaczenie dla zadania Niemcom ostatecznej klęski we Włoszech. W walkach zginęło około 300 polskich żołnierzy, kolejnych 600 zostało rannych.

W Warszawie uczczono 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową

26.04.2022 15:00
80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową uczczono we wtorek w Zamku Królewskim w Warszawie. "Widzimy w państwu przewodników pośród dzisiejszych wyzwań i zagrożeń - napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do weteranów AK, odczytanym podczas uroczystości.

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2022 08:20
Uchwalenie historycznej ustawy, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, było możliwe dzięki patriotycznym środowiskom, które rozumiały jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej.