Adam Cedro: Norwid jako plastyk jest słabo znany

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2021 14:00
- Norwid jest przede wszystkim poetą-architektem, sztukmistrzem, kimś, kto jako artysta reprezentuje wizerunek całości - mówił w audycji "Strefa literatury" dr hab. Karol Samsel, norwidolog.
Cyprian Kamil Norwid Zoilus, 1841
Cyprian Kamil Norwid "Zoilus", 1841Foto: mat. prasowe

Posłuchaj
28:44 Strefa literatury CK Norwid 9.07.2021.mp3 Cyprian Kamil Norwid (Dwójka/Strefa literatury)

Cyprian Kamil Norwid znany jest jako poeta i filozof, natomiast rzadko mówi się o jego działalności malarskiej, rysunkowej, graficznej i rzeźbiarskiej. W "Strefie Literatury" rozmawialiśmy o tym właśnie aspekcie twórczości Norwida, a także szerzej – o jego spojrzeniu na sztukę jako sposobie rozumienia świata.

Przewodnikami po świecie sztuki Cypriana Kamila Norwida byli goście audycji: norwidolog dr hab. Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz edytor i wydawca dzieł poety dr Adam Cedro.

- Nie bez powodu mówi się o tym, że Norwid jest poetą, który jak żaden inny w polskiej literaturze połączył ze sobą w specyficznym stopie, suwerennym mariażu, klasycyzm z modernizmem. Ta całość reprezentuje chrześcijańskie, śródziemnomorskie wzorce, obrazy całości, ale i tak nie zmienia to faktu, że jest to całość wewnętrznie zantagonizowana - mówił dr hab. Karol Samsel.

"Ja całe życie moje jedną ręką pisałem, drugą zaś kreśliłem rzeczy sztuki" - pisał Cyprian Kamil Norwid w liście do Teofila Lenartowicza. W całej twórczości tego poety słowo i obraz - w wymiarze intelektualnym i duchowym - łączą się w nierozerwalną całość. Jest to jednak jedność niekoniecznie spójna, często wewnętrznie sprzeczna i bardzo zróżnicowana.

W audycji staraliśmy się przybliżyć koncepcje artystyczne Norwida, jego poglądy dotyczące materii i sposobu tworzenia, roli artysty i odbiorcy, sposobu funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. Wyruszyliśmy też szlakiem artystycznych inspiracji poety, od wzorców antycznych poprzez korelacje z działalnością prerafaelitów, aż po udział w Wielkiej Wystawie światowej odbywającej się w londyńskim Crystal Palace w 1851 roku.


Cyprian Kamil Norwid 1200.jpg
Prof. Ewa Hoffman-Piotrowska: Norwid był poetą miasta

W audycji opowiedzieliśmy też o niezwykłej publikacji - wydanym zaledwie kilka dni temu albumie zatytułowanym "Wierny portret". Album ten po raz pierwszy prezentuje tak obszerny wybór dzieł plastycznych Norwida w układzie chronologicznym. Zamieszczono w nim 200 prac z liczącej około dwóch tysięcy pozycji (zachowanej i zaginionej) spuścizny plastycznej artysty. Publikacja daje możliwość prześledzenia drogi i ewolucji twórczej Norwida jako malarza, akwarelisty, rysownika, karykaturzysty, akwaforcisty i rzeźbiarza.

- Norwid jako plastyk nie jest całkowicie nieznany, jest natomiast słabo znany. Odbiorcy tego albumu są zaskoczeni ilością i rozmaitością jego twórczości plastycznej. Niby o tym wiemy, natomiast ta twórczość plastyczna była w drugim rzędzie, ona służyła do ilustrowania jego dzieł literackich i jakichś niewielkich, okazjonalnych wydawnictw - opowiadał dr Adam Cedro, edytor i wydawca dzieł C.K. Norwida.


Cyprian Kamil Norwid "Starzec z lampką", 1845 rok Cyprian Kamil Norwid "Starzec z lampką", 1845 rok

***

Tytuł audycji: Strefa literatury

Przygotowała: Kinga Michalska

Goście: dr hab. Karol Samsel (norwidolog, Wydział Polonistyki UW), dr Adam Cedro (edytor i wydawca dzieł C.K. Norwida)

Data emisji: 9.07.2021

Godzina emisji: 21.30

mw

Czytaj także

Prof. Kazimierz Braun: Norwid-poeta od samego początku dążył do uniwersalności

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021 21:58
- Na samej konferencji było około 30 wykładów i referatów. Badaczy twórczości Norwida jest jednak znacznie więcej. Nie tylko w kraju, ale i we Francji, Anglii czy Holandii. Było to dla mnie wielkie odkrycie i przeżycie, że Norwid jest dziś tak szeroko czytany, badany i rozumiany - mówił prof. Kazimierz Braun, uczestnik niedawnej międzynarodowej konferencji poświęconej Cyprianowi K. Norwidowi.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Karol Samsel: "Krakus" to postromantyczny rozrachunek Norwida z zaprzeszłą epoką

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021 17:30
- "Krakus" to przede wszystkim tragedia, mająca uwiadomić historyczna fatalność. To postromantyczny rozrachunek Norwida z zaprzeszłą już epoką, rodzaj śmiałego, zamaszystego myślenia - mówił w Dwójce dr hab. Karol Samsel, poeta i norwidolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
rozwiń zwiń