Konkurs moje.polskieradio.pl w Dj Paśmie

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2010 10:29
Mamy dla was limitowane wersje pendrive’ów Czwórki o pojemności 8 GB. Wystarczy słuchać Czwórki i odwiedzić portal moje.polskieradio.pl!

Polskie Radio, idąc z duchem czasu, uruchomiło platformę moje.polskieradio.pl. To jeden z najważniejszych projektów realizowanych na 85-lecie Polskiego Radia. Zawiera kilkadziesiąt kanałów tematycznych: przede wszystkim kanały muzyczne, jednak twórcy portalu wykorzystali też w pełni zasoby archiwum PR, dzięki czemu można posłuchać legendarnych audycji nadawanych na antenach Polskiego Radia od kilkudziesięciu lat.

Od poniedziałku do piątku w audycji „Dj Pasmo” masz szansę wygrać limitowaną wersję Polisz Pendrajw o pojemności 8 Giga. Wystarczy, że wejdziesz na odpowiedni kanał  na moje.polskieradio.pl, znajdziesz hasło i wyślesz je do nas SMS-em na 72044 (2zł plus VAT) z prefiksem KONKURS.

Rozwiązanie konkursu tuż przez 23.00 w audycji „Dj Pasmo”.

Nie czekaj, odkryj z Czwórką swoje Polskie Radio i wygraj wypasioną nagrodę!

 

Regulamin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 13 - 31.12.2010 r.


§ 1
Konkurs
1.Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia konkursu „Moje Polskie Radio”.
2. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio - Program 4 z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, zwane dalej Organizatorem.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Uczestnikiem konkursu może być również osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych, przedstawicieli ustawowych).
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Polskiego Radia S.A. oraz członkowie ich rodzin,
b) osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu i organizacji konkursu.

§ 3
Czas trwania konkursu
1. Ogłoszenie konkursu i publikacja niniejszego regulaminu nastąpi 10.12.2010 r. na portalu: www.czworka.polskieradio.pl.
2. Konkurs odbywa się w dniach 13 - 31.12.2010 r., w godzinach od 21:00 do 23:00 w audycji „ DJ Pasmo”.

§ 4
Zasady konkursu
1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest w szczególności do podania swego imienia i
nazwiska, zezwala także na publiczne ujawnienie swego imienia i nazwiska w Radiu podczas ewentualnego uczestnictwa w finale konkursu.
2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest odnalezienie hasła zamieszonego na portalu moje.polskieradio.pl i przesłanie go SMSem pod numer 72044 (koszt: 2,00 zł + VAT), poprzedzonego prefixem KONKURS
3. Każdy Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.
4. W konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
5. Zwycięzcą  konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza nadeśle poprawne hasło.
6. Prowadzący audycję „DJ Pasmo” ogłosi na antenie Programu 4 Polskiego Radia nazwisko zwycięzcy wyłonionego w toku procedury opisanej w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
7. Zwycięzca otrzymuje nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu .

§ 5
Nagrody w konkursie
1.Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w postaci pendrivów Czwórki (gadgety własne) o pojemności 8 Giga.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

§ 6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej; należy je wysłać na adres: Polskie Radio – Program 4., 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględniane.
2. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik.
2. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie, iż osoby biorące udział w konkursie muszą zaakceptować wszystkie postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu będą przechowywane w bazie danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego konkursu oraz do celów marketingowych Programu 4 Polskiego Radia S.A., a w szczególności do przesyłania materiałów promocyjnych pod wskazanym przez uczestnika adresem oraz pod wskazany numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane i do ich poprawiania.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji konkursu.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7, ust. 4, Organizator konkursu opublikuje informację na portalu: www.czworka.polskieradio.pl ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu: www.czworka.polskieradio.pl

Czytaj także

Gwiazdy playlisty Czwórki na pendrive'ie!

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2010 13:01
Program 4 Polskiego Radia wydał "POLISZ PENDRAJW" – pierwszą w Polsce muzyczną składankę na pendrive'ie. Ekskluzywną kompilację można wygrać na antenie Czwórki.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Dużo lepiej bez didżeja

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010 16:47
- Granie z zespołem jest fantastyczne, zawsze inaczej - mówił w Czwórce znany śląski raper, AbradAb.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jak to się robi z orkiestrą?

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2010 06:00
- Nie byłbym zadowolony z orkiestry, która jest jedynie tłem. Moi muzycy tańczą, trochę śpiewają - mówił artysta w wywiadzie dla portalu polskieradio.pl.
rozwiń zwiń