Matura 2020. Tekst obiektywny czy subiektywny - jak je poznać?

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020 14:37
- Środki językowe to zbiór znaków językowych, których używamy podczas działań komunikacyjnych, ustnych lub pisemnych, w procesie porozumiewania się - wyjaśnia polonista i podpowiada jak rozwiązać maturalne zadanie z polskiego. 
Audio
  • Matura z języka polskiego. Rozwiązujemy zadanie z 2017 roku (Stacja nauka/Czwórka)

Jedno z zadań na maturze z języka polskiego w 2017 roku brzmiało tak:

Które środki językowe nadają tekstowi Ryszarda Koziołka charakter subiektywny? Podkreśl TAK, jeżeli dany środek językowy nadaje taki charakter, albo NIE – jeżeli nie nadaje. (Tekst dołączony był w arkuszu maturalnym).

1. Użycie czasowników w 1. os. liczby pojedynczej oraz zaimków dzierżawczych.

2. Występowanie słownictwa oceniającego.

3. Występowanie zdań rozbudowanych składniowo oraz terminologii naukowej.

4. Stosowanie sformułowań potocznych oraz zdań pytających.

Andrzej Michalski, polonista, ekspert serwisu terazmatura.pl, w rozmowie z Weroniką Puszkar analizuje każdy z punktów. 

Ad. 1. - Dzięki czasownikom, w pierwszej osobie liczbie pojedynczej, poznajemy refleksje nadawcy związane z tematem - tłumaczy specjalista. 

Ad. 2. - Słownictwo oceniające to np. wyrazy "wspaniały", "ohydny". Możemy przyjąć, że jedną z nadrzędnych cech decydującą o charakterze subiektywnym, jest wartościowanie komunikatu z zamiarem wywołania u odbiorcy konotacji, których celem są pozytywne lub negatywne skojarzenia - wyjaśnia rozmówca Weroniki Puszkar. - W takich wypowiedziach, w przeciwieństwie do komunikatów o charakterze obiektywnym, dominuje słownictwo emotywno-oceniające - dodaje. 

Ekspert zwraca uwagę również na występowanie zdań rozbudowanych składniowo oraz terminologii naukowej Wypowiedź o charakterze obiektywnym cechuje użycie słownictwa neutralnego, czyli takiego, które jest pozbawione, w pewien sposób, zabarwienia emocjonalnego.

Ad. 4. - Potocyzmy wskazują na wagę tematu lub sytuacji, pełnią funkcję perswazyjną mają przekonać do autentyczności wypowiedzi - mówi Andrzej Michalski. - Pytania zaś nakierowują na tok myślowy nadawcy. Zmuszają odbiorcę do refleksji - dodaje. 


***

Tytuł audycji: Stacja Nauka

Prowadzi: Patryk Kuniszewicz 

Materiał: Weronika Puszkar

Gość: Andrzej Michalski (polonista, ekspert serwisu terazmatura.pl)

Data emisji: 25.05.2020

Godzina emisji: 12.34

pj

Czytaj także

Matura 2020. Jak rozprawić się z rozprawką

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 15:30
W Czwórce pomagamy w powtórkach do matury. Na egzaminie z języka polskiego nie zabraknie polecenia, by napisać dłuższy tekst argumentacyjny. Jak to zrobić?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Matura z języka polskiego. Jaka jest różnica między perswazją a manipulacją językową?

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020 18:42
Pozostały ostatnie tygodnie, w których możemy odświeżyć najważniejsze zagadnienia przed egzaminem z języka polskiego. Razem z ekspertami przybliżamy najważniejsze z nich. Dziś opowiadamy o różnicy między perswazją a manipulacją.
rozwiń zwiń