Section1
Polskie lato 1980
Wszystkie Reporterzy pod Salą BHP czekają na zakończenie negocjacji. Sierpień 1980 Foto: Leonard Szmaglik/zbiory ECS