Section1
Polskie lato 1980
Wszystkie Robotnicy na murze stoczni w czasie strajku. Sierpień 1980 Foto: Leonard Szmaglik/zbiory ECS