Section1
Polskie lato 1980
Wszystkie I rocznica strajków sierpniowych, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina przy stole siedzą od lewej: Jerzy Borowczak, Lech Wałęsa, N.N. 14 sierpnia 1981 Foto: Leonard Szmaglik/zbiory ECS