Section1
Polskie lato 1980
Wszystkie Mieszkańcy Gdańska zgromadzeni pod Bramą nr 2 stoczni. Sierpień 1980 Foto: Leonard Szmaglik/zbiory ECS