JP II2001
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

2001

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2011 10:15
6 maja 2001 roku w Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził świątynię muzułmańską – meczet zbudowany w miejscu katedry św. Jana Chrzciciela.
Audio
  • - Z tego miejsca, tak zniekształconego przez wojnę, wznoszę modlitwę o pokój dla Ziemi Świętej i świata - powiedział papież z wnętrza zniszczonego kościoła prawosławnego na Wzgórzach Golan. (PR, 6.05. 2001)

Ten rok pontyfikatu rozpoczął się wizytą królowej brytyjskiej Elżbiety II w Watykanie. Spotkanie trwało 24 minuty.

Ważnym, wzbudzającym wiele kontrowersji wydarzeniem była pierwsza beatyfikacja w nowym tysiącleciu. Była ona szczególna pod wieloma względami. Ojciec Święty beatyfikował 11 marca 2001 roku ks. Józefa Aparicio Sanz, duchownego z Walencji i jego 232 towarzyszy zamordowanych przez republikanów w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Po raz pierwszy w historii Watykanu beatyfikowano jednorazowo tak dużą ilość osób. Na uwagę zasługuje także fakt masowego wyniesienia na ołtarze męczenników komunizmu.

Pielgrzymka śladami św. Pawła

W maju 2001 roku Jan Paweł II udał się na niezwykle ważną pielgrzymkę śladami św. Pawła – do Grecji i Syrii. Pierwszym etapem były Ateny. Jej celem była próba nawiązania ekumenicznego dialogu z Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym. W trakcie spotkania w Atenach z abp Christodoulosem, Ojciec Święty nawiązał do sporów w przeszłości i zaapelował o jedność w Chrystusie.

Stwierdził między innymi: - To prawda, że ciążą na nas dawne i współczesne spory oraz nie wyjaśnione dotąd nieporozumienia. Jednakże w duchu wzajemnej miłości mogą i muszą zostać przezwyciężone, tego bowiem żąda od nas Chrystus. Potrzebny tu jest oczywiście wyzwalający proces oczyszczenia pamięci. Za wszystkie dawne i współczesne sytuacje, w których synowie i córki Kościoła katolickiego zgrzeszyli czynem lub zaniedbaniem przeciw swoim prawosławnym braciom i siostrom, niech Pan udzieli nam przebaczenia, o które Go prosimy.

O jedność w Chrystusie

Niektóre wspomnienia są szczególnie bolesne, a pewne wydarzenia z odległej przeszłości pozostawiły do dziś głębokie rany w ludzkich sercach i umysłach. Mam na myśli brutalną grabież cesarskiego miasta Konstantynopola, które przez tak długi czas było bastionem chrześcijaństwa na Wschodzie. To tragiczne, że napastnicy, którzy wyruszyli z zamiarem zapewnienia chrześcijanom swobodnego dostępu do Ziemi Świętej, zwrócili się przeciw własnym braciom w wierze. Fakt, że byli to chrześcijanie łacińscy, budzi w katolikach głębokie ubolewanie. Czyż możemy nie dostrzec tutaj mysterium iniquitatis działającego w ludzkim sercu?

Sąd należy wyłącznie do Boga, dlatego też powierzamy ciężkie brzemię przeszłości Jego nieskończonemu miłosierdziu, błagając Go, aby uleczył rany, które nadal przysparzają duchowych cierpień narodowi greckiemu. Razem musimy się modlić o takie uzdrowienie, jeśli kształtująca się dziś Europa ma pozostać wierna swojej tożsamości, nierozerwalnie związanej z chrześcijańskim humanizmem, który jest wspólnym dziedzictwem Wschodu i Zachodu.

Podczas tego spotkania pragnę także zapewnić Waszą Ekscelencję, że Kościół rzymski darzy szczerym podziwem Grecki Kościół Prawosławny za to, że zdołał przechować swoje dziedzictwo wiary i chrześcijańskiego życia. Imię Grecji rozbrzmiewa wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia. Nazwy jej miast są znane chrześcijanom, gdziekolwiek czytane są Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła. Od czasów apostolskich do dzisiaj Grecki Kościół Prawosławny był zawsze bogatym źródłem, z którego czerpała również liturgia, duchowość i prawodawstwo Kościoła zachodniego (por. Unitatis redintegratio, 14).

Ekumenizm świętości

Dziedzictwem całego Kościoła są Ojcowie, szczególnie zasłużeni interpretatorzy apostolskiej tradycji, oraz sobory, których nauczanie stanowi wiążący element chrześcijańskiej wiary. Kościół powszechny nigdy nie zapomni, co dało mu greckie chrześcijaństwo, nieustannie dziękuje też za trwałe oddziaływanie greckiej tradycji.

Sobór Watykański II uświadomił katolikom, że Kościół prawosławny szczególnie miłuje liturgię, przez którą wierni «dostępują zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą, stawszy się uczestnikami Bożej natury» (Unitatis redintegratio, 15). Sprawując przez stulecia miły Bogu kult liturgiczny, przepowiadając Ewangelię nawet w mrocznych i trudnych czasach, służąc wiernym przez swoje niezawodne didaskalia, inspirowane Pismem Świętym i wielką Tradycją Kościoła, Grecki Kościół Prawosławny wydał rzeszę świętych, którzy orędują za Ludem Bożym przed Tronem Łaski. W świętych dostrzegamy ekumenizm świętości, która z Bożą pomocą doprowadzi nas ostatecznie do pełnej komunii, nie oznaczającej wchłonięcia ani ujednolicenia, ale spotkanie w prawdzie i miłości (por. Slavorum apostoli, 27). Gorliwiej szukajmy jedności, której pragnie Chrystus.

Tego samego dnia, popołudniu Jan Paweł II i Christodoulos ogłosili z ateńskiego Areopagu wspólną deklarację. Stwierdzili w niej m.in.: - Jednym głosem i jednym sercem powtarzamy słowa Apostoła Narodów: "upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie, i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli" (1 Kor 1, 10). Modlimy się, aby cały chrześcijański świat posłuchał tego wezwania, tak aby pokój mógł nadejść dla tych, (...) co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa» (1 Kor 1, 2). Potępiamy szerzenie w imię religii wszelkich form przemocy, prozelityzmu i fanatyzmu. Żywimy zwłaszcza przekonanie, że uczciwość, roztropność i znajomość rzeczy winny charakteryzować wszystkie formy kontaktów między chrześcijanami. (…)

Pielgrzymka do Syrii i na Ukrainę

Motywem przewodnim pielgrzymki do Syrii była jedność wyznawców Chrystusa. W Damaszku doszło do kolejnego niezwykłego wydarzenia w dziejach papiestwa – 6 maja 2001 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził świątynię muzułmańską – meczet zbudowany w miejscu katedry św. Jana Chrzciciela.

W czerwcu 2001 roku Jan Paweł II odwiedził Ukrainę, szczególnie ważna była wizyta we Lwowie, gdzie Ojciec Święty celebrował mszę beatyfikacyjną Józefa Bilczewskiego, abp Lwowa obrządku łacińskiego oraz Zygmunta Gorazdowskiego, uczestnika powstania listopadowego, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

Grzegorz Sołtysiak na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"

Więcej keyboard_arrow_down
Section012
Jan Paweł II w Grecji
"Dwa miesiące temu wizyta ta była nie do pomyślenia. Półtora miesiąca temu nie była możliwa. To osobisty sukces papieża." 4 maja 2001 roku Ojciec Święty przebywał w Atenach w ramach 93. zagranicznej pielgrzymki, tym razem śladami Świętego Pawła. (PR, 2001)
Section016