JP II1988
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

1988

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 13:00
Ojciec Św. wyraził aprobatę kościoła dla integracji europejskiej, przypominając jednocześnie o aspiracjach ludów słowiańskich, które nazwał "drugim płucem" wspólnej europejskiej ojczyzny.
Audio
  • - Pragnieniem moim – jako najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich [...] jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia - mówił Jan Paweł II. (RWE, 11.10.1988)

1 stycznia - 21. Światowy Dzień Pokoju

Orędzie "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia". We mszy w Bazylice św. Piotra wzięło udział 7300 chłopców z 13. krajów z chórów zrzeszonych w stowarzyszeniu "Pueri Cantores".

25 stycznia Jan Paweł II wystosował list apostolski "Euntes in mundum" dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej, a 14 lutego orędzie milenijne do katolików ukraińskich, "Magnum Baptismi donum", sławiące wierność w obliczu prześladowań.

3 maja w Auli Błogosławieństw odbyła się msza św. z udziałem 550 polskich pielgrzymów, koncelebrowana z 40 kapłanami w tym 18 księżmi z Warmii, obchodzącymi 25-lecie kapłaństwa. W homilii "Suwerenność", nawiązującej do rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja papież powiedział: "W dalszym ciągu sprawa suwerenności, czyli niepodległości naszej Ojczyzny pozostaje najgłębiej swoimi korzeniami związana z inną sprawą, ze sprawą suwerenności społeczeństwa, narodu, w tym współczesny państwie polskim… tylko wówczas można mówić o suwerenności , niepodległości narodu, kiedy o wszystkich sprawach swojego życia wspólnego on sam może stanowić i faktycznie stanowi".

W trosce o biedych i wyzyskiwanych

7 maja papież udał się w 37. podróż zagraniczną. Odwiedził Urugwaj, Boliwię, Peru i Paragwaj. W Villarrica Jan Paweł II zwrócił się do boliwijskich rolników: "Drobni, niezależni wytwórcy powinni mieć zapewniony na równi z innymi dostęp do nie krzywdzących ich struktur handlowych i przetwórczych. Wreszcie byłoby pożądane wypracowanie odpowiednich przepisów prawnych, pozwalających na uzyskanie tytułu własności ziemi przez coraz większa liczbę tych ludzi, którzy ją uprawiają: byłaby to niewątpliwie jedna z gwarancji rozwoju i społecznej stabilizacji".

21 maja Jan Paweł II otworzył w Watykanie schronisko dla bezdomnych Donum Mariae, zbudowane na jego polecenie w obrębie Murów Leoniańskich, w sąsiedztwie Auli Pawła VI prowadzone przez siostry misjonarki miłości.

7 czerwca Jan Paweł II napisał osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia na szeroki dialog. List ten wręczył na Kremlu 13 czerwca kardynał Agostino Casaroli, który w dniach 8-14 kwietnia uczestniczył na czele delegacji watykańskiej w moskiewskich obchodach 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

14 czerwca Jan Paweł II po raz kolejny spotkał się z Dalajlamą.

Kanonizacja 117 męczenników wietnamskich, która miała miejsce 19 czerwca, była największą zbiorową kanonizacja w historii Kościoła. Papież wygłosił homilię "Sanguis martyrum, semen christianorum" - "Krew męczenników zasiewem chrześcijaństwa".

23 -27 czerwca Jan Paweł II ponownie odwiedził Austrię. Pięciodniowa pielgrzymka, która była 39. podróżą apostolska papieża wiodła m.in. przez Mauthausen, gdzie na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ojciec św. pytał: "Czy dość potężny jest wyrzut – wyrzut sumienia, jaki w nas pozostał?"

Jan Paweł II reformator

Koniec czerwca stał pod znakiem reformy Kurii Rzymskiej. Jej cel Jan Paweł II wyjaśnił 28 czerwca w trakcie konsystorzu tajnego w Sali Konsystorza. Odniósł się również do rozłamu w kościele dokonanego przez lefebrystów. W czasie IV Konsystorzu publicznego Ojciec św. mianował 24. nowych kardynałów. Podpisał również konstytucję apostolska pastor Bonus.

2 lipca Jan Paweł II ogłasza list apostolski "Ecclesia Dei" w związku ze schizmą abpa Lefebvra, który 30 czerwca wyświęcił  bez zgody Stolicy Apostolskiej czterech biskupów i automatycznie ściągnął na siebie ekskomunikę. "Obróciło to wniwecz wszystkie od lat podejmowane wysiłki, zmierzające do zapewnienia pełnej komunii z Kościołem Kapłańskiej Konfraterni św. Piusa X".

9 i 10 lipca miały miejsce rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej. W liturgii przed prokatedrą św. Zofii w Rzymie uczestniczyło ok. 60 tys. ukraińskich pielgrzymów – głównie emigrantów. Następnego dnia w Bazylice św. Piotra odbyła się msza koncelebrowana przez 130 kapłanów.

15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zakończyła Rok Maryjny. Jan Paweł II ogłosił również  list apostolski "Mulieris dignitatem" o godności i powołaniu kobiety.

10 września po raz kolejny papież udał się do Afryki. Na trasie 39. pielgrzymki znalazły się: Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik z przymusowym lądowaniem w stolicy RPA Johannesburgu. Niezapowiedziana wizyta w RPA spowodowana była złymi warunkami pogodowymi i awarią urządzeń na docelowym lotnisku w Maserze, stolicy Lesotho. W dalszą drogę papież udał się samochodem. Podróż trwała 5 godzin.

40. podróż apostolska Jana Pawła II rozpoczęła się 8 października. Papież udał się do Francji, gdzie m.in. przemawiał na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Ojciec Św. wyraził aprobatę kościoła dla integracji europejskiej, przypominając jednocześnie o aspiracjach ludów słowiańskich, które nazwał "drugim płucem" wspólnej europejskiej ojczyzny.

16 października Jan Paweł II wkroczył w jedenasty rok pontyfikatu

W uroczystościach z okazji 10-lecia wyboru Karola Wojtyły wzięło udział 5 tys. Polaków z prymasem Józefem Glempem na czele. W wieczornej modlitwie różańcowej na Placu św. Piotra uczestniczyło 50 tys. wiernych. Papież przemówił do zebranych z okna biblioteki: "Po dziesięciu latach zwracam się do was z tym samym pozdrowieniem: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

28 października w rzymskiej Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu miało miejsce spotkanie wyznawców 8 religii w ramach Światowego Dnia Modlitwy o Pokój. Na audiencji Jan Paweł II przyją uczestników chrześcijańsko-muzułmańskiego spotkania w Asyżu.

3 listopada ukazał się dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax "Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi".

24 listopada papież w swej prywatnej kaplicy w Watykanie odprawił z okazji 50-lecia Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego mszę św. z udziałem jej byłych i aktualnych pracowników. Mszę koncelebrowało 15 polskich księży.

W Sylwestra Jan Paweł II odprawił w jezuickim kościele Il Gesu w Porto San Giorgio mszę św. dziękczynną na zakończenie roku. Wikariusz Rzymu, generał jezuitów i burmistrz Rzymu witając papieża wręczyli mu – zgodnie z tradycją sięgającą 1597 roku - srebrny kielich i dwie białe świece. Po powrocie do Watykanu Ojciec Św. przez chwilę modlił się przy szopce na Placu św. Piotra.

Na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"


Więcej keyboard_arrow_down
Section012
10 lat posługi papieskiej
Spojrzenie Jana Pawła II na 10 lat pontyfikatu - korespondencja Jana Dobrzeckiego z Rzymu. (RWE, 16.10.1988)
10. rocznica wyboru Kardynała Wojtyły na papieża
Obchody 10-lecia pontyfikatu Jana Pawła II - korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu. (RWE, 16.10.1988)
10 lat pontyfikatu Jana Pawła II
Dla jednych jest on modernistą, dla innych skrajnym tradycjonalistą - największe osiągnięcia pontyfikatu Jana Pawła II, komentarze m.in. ks. Adama Bonieckiego, ks. Józefa Tischnera, ks. Władysława Fierli. (RWE, 1988)
Jan Paweł II w Alzacji i Lotaryngii
Relacja Krzysztofa Śliwińskiego, dziennikarza "Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika "Znak" z pobytu papieża we Francji na pograniczu francusko-niemieckim. Ekumenizm i współpraca katolików z protestantami. (RWE, 1980)
Section016