JP II1985
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

1985

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 16:00
26 stycznia papież rozpoczął 25. pielgrzymkę zagraniczną. Odwiedził m.in.: Wenezueli, Ekwadoru, Peru oraz Trynidadu i Tobago.
Audio
  • - Papież będzie w tej podróży 12 dni, przejedzie 25 tys. kilometrów, spotka się z wiernymi w 17 miejscowościach - rozważania reportera Tadeusza Nowakowskiego, który towarzyszył papieżowi we wszystkich podróżach. (RWE, 1985)
Papież z katolikami w Kamerunie. Styczeń 1985
Papież z katolikami w Kamerunie. Styczeń 1985Foto: PAP

Nowy Rok Jan Paweł II rozpoczął od mszy św. w Bazylice św. Piotra z udziałem kilku tysięcy młodych ludzi, apelując w homilii: "Przyjmijcie, młodzi przyjaciele, orędzie pokoju". Tego dnia po raz 18. obchodzono Światowy Dzień Pokoju.

Kolejna pielgrzymka do Afryki

26 stycznia rozpoczęła się 25. zagraniczna pielgrzymka apostolska – tym razem do Wenezueli, Ekwadoru, Peru oraz Trynidadu i Tobago. W drugim dniu pielgrzymki Jan Paweł II odprawił w dzielnicy na peryferiach Caracas mszę dla miliona wiernych. Podróż zakończyła się 6 lutego.

11 lutego w liście apostolskim motu proprio "Dolentium Hominum" Ojciec Św. ustanowił Papieską Komisję Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. List składał się z sześciu punktów, w których papież stwierdził m.in., że cierpienia ludzkie zawsze były dla Kościoła przedmiotem największej troski, a posługiwanie chorym i cierpiącym integralną częścią jego posłannictwa, i że należy rozpowszechniać formację etyczno-religijną chrześcijańskich pracowników służby zdrowia; ma ona na celu ochronę podstawowych wartości i praw związanych z godnością i ostatecznym przeznaczeniem osoby ludzkiej. Szefem komisji został przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Eduardo Francesco Pironio.

27 lutego 1985 Jan Paweł II przyjął na prywatnej audiencji Andrieja Gromykę, radzieckiego ministra spraw zagranicznych. Gromyko bezskutecznie próbował wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej Inicjatywie Obrony Strategicznej, tzw. "Star Wars".

31 marca 1985 Jan Paweł II wystosowuje list apostolski "Parati sempre" do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Był to pierwszy w historii Kościoła katolickiego list papieża skierowany bezpośrednio do młodzieży.

26. zagraniczna pielgrzymka apostolska zaczęła się 11 maja. Papież odwiedził kraje Beneluksu: Belgię, Holandie i Luxemburg. Jan Paweł II odwiedził siedzibę EWG w Brukseli i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Podróż zakończyła się 21 maja.

2 czerwca miało miejsce uroczyste podpisanie "Slavorum apostoli”, czwartej encykliki Jana Pawła II, napisanej 1100. rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego.

Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydała 24 czerwca dokument "Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień)".

28 czerwca w homilii "Święta sprawa jedności", wygłoszonej w 25. rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł II oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest "nieodwołalne".

27. podróż apostolska Jana Pawła II rozpoczęła się 8 sierpnia. Tym razem celem była Afryka. Papież odwiedził: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republikę Środkowoafrykańską, Zair, Kenię i Maroko. W Karze w Togo Ojciec św. spotykał się z polskimi misjonarzami. Powiedział im: "Tak jak kiedyś Ewangelię przynieśli nam inni, tak obecnie my, spłacając dług, niesiemy ją dalej". W czasie mszy na stadionie w Casablance padły słowa: "My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych jako wierzący i jako ludzie… Wierzymy w tego samego Boga, Boga Jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości". Kolejna, 28. papieska podróż zagraniczna, wiodła przez Lichtenstein i Szwajcarię i odbyła się w dniach 8-9 września.

16 października rozpoczął się ósmy rok pontyfikatu.

28 października Jan Paweł II przemówił do międzynarodowego katolicko-żydowskiego komitetu łączności, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Stolicy Apostolskiej ds. stosunków religijnych z judaizmem oraz Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. konsultacji międzyreligijnych z okazji 20. rocznicy ogłoszenia "Nostra aetate" - deklaracji II Soboru Watykańskiego o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. 3 listopada miała miejsce beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, kapłana, karmelity, profesora i rektora Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen, holenderskiego męczennika obozu w Dachau. Papież wygłosił homilię: "Ojciec Tytus Brandsma: męczennik przykazania miłości".

W dniach 21-23 listopada z udziałem papieża odbyło się plenarne spotkanie Kolegium Kardynalskiego, a od 24 listopada do 8 grudnia Nadzwyczajny Synod Biskupów dla uczczenia 20. rocznicy II Soboru.

14 grudnia Jan Paweł II spotkał się z delegacją uczestniczek krajowego kongresu Ośrodka Włoskich Kobiet. Wygłosił przemówienie "Rola kobiety w życiu społecznym".

Na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"

Zobacz więcej na temat: Afryka Jan Paweł II podróże
Więcej keyboard_arrow_down
Section012
Section016