JP II1995
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

1995

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 06:00
Była to najkrótsza wizyta Ojca Świętego w ojczyźnie i jedyna, która przypadła na czas Wielkanocy. Trwała zaledwie jeden dzień - 22 maja 1995 roku.
Audio
  • Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z wiernymi wyznania ewangelicko-augsburskiego w kościele św. Trójcy w Skoczowie. (PR, 22.05.1995)
V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Nabożeństwo Liturgii Słowa na Rynku celebrowane przez Ojca Świętego. Obok papieża Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, prałat Piero Marini. Żywiec, 22.05.1995
V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Nabożeństwo Liturgii Słowa na Rynku celebrowane przez Ojca Świętego. Obok papieża Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, prałat Piero Marini. Żywiec, 22.05.1995 Foto: PAP/Janusz Mazur

Solidarność i miłość społeczna najważniejsze

V pielgrzymka papieża była jego najkrótszą pielgrzymką do ojczyzny i jedyną, która przypadała na okres Wielkanocy. Trwała zaledwie jeden dzień. 21 maja 1995 roku papież przyjechał do Ołomuńca, by kanonizować bł. Zdzisławę i bł. Jana Sarkandra.

W Skoczowie Jan Paweł II odwiedził kościół ewangelicko-augsburski. Tam spotkał się z luteranami. – Nasze spotkanie jest świadectwem wspólnego szukania dróg do jedności chrześcijan, zgodnie z wolą naszego Mistrza i Pana: Abyśmy wszyscy stanowili jedno – mówił Jan Paweł II. W czasie wymiany darów biskup ewangelicki Paweł podarował papieżowi figurkę ukrzyżowanego Chrystusa, zaś Jan Paweł II podarował dla świątyni złoty kielich i paterę.

Z kościoła ewangelickiego papież dotarł na pobliskie wzgórze Kaplicówka, gdzie w obecności 300 tys. pielgrzymów i prezydenta Lecha Wałęsy apelował o czystość sumienia, ład moralny i prawdziwą tolerancję w życiu publicznym.

Następnie papież pojechał do Bielska-Białej. Miasta, z którym jak mówił, był związany od dzieciństwa, ponieważ tam pracował jego ojciec i jego brat. Drogę z Bielska do Żywca papież pokonał w papamobile. Na trasie przejazdu pozdrawiało go tysiące ludzi. W czasie liturgii słowa w Żywcu Jan Paweł II zwrócił się do wiernych: - Śpiewam wielkanocną antyfonę i modlę się razem z wami za naszą ojczyznę i za wszystkich rodaków; (…) o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej.

***

Pozostałe wydarzenia:

17. rok pontyfikatu rozpoczął się od prezentacji włoskiego wydania książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei". W kolejnych miesiącach dzieło papieża zostało przetłumaczone na 38 języków w nakładzie 20 milionów egzemplarzy. W listopadzie 1994 roku rozpoczęły się przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W liście apostolskim "Tertio Millennio Adveniente" Jan Paweł II przedstawił przygotowania do tego wydarzenia, akcentując akcję budzenia świadomości wiernych.

Ważnym wydarzeniem była 64. zagraniczna pielgrzymka apostolska. W maju 1995 roku Ojciec Święty odwiedził Czechy, a także kilka miast polskich: Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Papież w trakcie mszy św. w Ołomuńcu kanonizował Jana Sarkandera, proboszcza z Holeszowa i Zdzisławę z Lembergu, fundatorkę klasztorów dominikanów. Kilka dni później Jan Paweł II ogłosił encyklikę "Ut unum sint" (o działalności ekumenicznej). Była to pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu. W jej zakończeniu papież apelował:

"Gdy świta już nowe tysiąclecie, czyż możemy nie prosić Pana, z nową energią i dojrzalszą świadomością, abyśmy dzięki Jego łasce stali się zdolni — wszyscy — do tej ofiary jedności?"

Ja, Jan Paweł II, pokorny servus servorum Dei, ośmielam się przemówić do was, wierni Kościoła katolickiego i do was, bracia i siostry z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, słowami Apostoła Pawła, którego męczeństwo, wraz z męczeństwem Apostoła Piotra ozdobiło Stolicę Rzymską blaskiem jego świadectwa: "dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się w duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! (...) Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi".

Niejako kontynuując ten apel Jan Paweł II spotkał się z Bartłomiejem I grecko-prawosławnym patriarchą ekumenicznego Konstantynopola, a następnie odprawili wspólnie mszę św. na uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Na podst. "Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"

Zobacz więcej na temat: Czechy Jan Paweł II
Więcej keyboard_arrow_down
Section012
Sumienie - wewnętrzny przewodnik
- Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu, jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem - powiedział papież do pielgrzymów zgromadzonych w Skoczowie. (22.05.1995)
V pielgrzymka do Ojczyzny - Bielsko-Biała
- Z waszym miastem związany byłem od wczesnego dzieciństwa - mówił Jan Paweł II do mieszkańców Bielska-Białej. (PR, 22.05.1995)
V pielgrzymka do Ojczyzny - Skoczów
Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z wiernymi wyznania ewangelicko-augsburskiego w kościele św. Trójcy w Skoczowie. (PR, 22.05.1995)
Dialog ekumeniczny w Skoczowie
Przemówienie Jana Pawła II do wiernych wyznania ewangelicko-augsburskiego w kościele Świętej Trójcy w Skoczowie. "Region, w którym się znajdujemy, czyli ziemia bielska i Śląsk Cieszyński, jest znany w Polsce jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego." (PR, 22.05.1995)
Słowo do mieszkańców Bielska-Białej
Przemówienie do mieszkańców Bielska-Białej zgromadzonych na rynku w Bielsku-Białej. "Patrzę na wasze miasto z podziwem, gdyż po tylu latach nieobecności widzę, jak bardzo się zmieniło, jak bardzo się rozwinęło. Wiem, że nie brakuje tutaj także trudnych problemów społecznych i gospodarczych, jak na przykład sprawa bezrobocia, kwestia rozszerzania się wśród ludności strefy ubóstwa, która boleśnie dotyka wiele rodzin." (PR, 22.05.1995)
Sumienie jest sprawą o zasadniczym znaczeniu
Jan Paweł II w Skoczowie, 1995.
Ład moralny jest fundamentem społeczeństwa
Papież Jan Paweł II w Skoczowie w 1995 mówił m.in.: "Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami: społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia". (PR, 22.05.1995)
Section016