JP II1989
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

1989

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 12:00
Obrady Okrągłego Stołu w Polsce dały możliwość ocieplenia oficjalnych stosunków między Watykanem i Warszawą
Audio
  • Korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat listu Papieża Jana Pawła II do Prymasa Polski Józefa Glempa. (RWE, 3.07.1989)
Delegacja NSZZ Solidarność podczas audiencji u papieża Jana Pawła II. Z lewej strony Ojca Świętego stoi Lech Wałęsa, z prawej Tadeusz Mazowiecki. Watykan, 15.01.1981
Delegacja NSZZ Solidarność podczas audiencji u papieża Jana Pawła II. Z lewej strony Ojca Świętego stoi Lech Wałęsa, z prawej Tadeusz Mazowiecki. Watykan, 15.01.1981Foto: PAP/Jan Morek

Tradycyjnie Światowy Dzień Pokoju rozpoczął Nowy Rok. 22. orędzie wystosowane z tej okazji zostało zatytułowane "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju".

6 lutego Jan Paweł II przyjął Andrieja Sacharowa z małżonką. Ten naukowiec, profesor, współtwórca radzieckiego programu nuklearnego został dysydentem, gdy wycofał się z prowadzonych przez siebie prac, widząc zgubne dla ludzkości skutki rozwoju broni masowego rażenia. W 1975 roku został uhonorowany pokojową Nagroda Nobla.

8 marca Jan Paweł II spotkał się z 40. osobową delegacją Episkopatu USA. Podczas nadzwyczajnego spotkania konsultacyjnego omówiono rolę biskupów jako nauczycieli wiary ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów społecznego i kulturowego.

Powiew wolności

Obrady Okrągłego Stołu w Polsce dały możliwość ocieplenia oficjalnych stosunków między Watykanem i Warszawą. 11 kwietnia Jan Paweł II wystosował list do prymasa Józefa Glempa, zapowiadający nawiązanie stosunków dyplomatycznych, które zostały przerwane przez II wojnę światową. Watykan i episkopat Polski przez wiele lat podejmowały wysiłki na rzecz normalizacji stosunków między Kościołem a państwem i między Polską a Stolicą Apostolską. 14 kwietnia ogłoszono wspólny komunikat prymasa Polski Józefa Glempa i gen. Wojciecha Jaruzelskiego o zakończeniu prac nad projektem ustawy regulującej status prawny Kościoła w Polsce i przygotowującej normalizacje stosunków między Polską a Stolicą Apostolską.

19 kwietnia w przemówieniu w formie modlitwy, skierowanym do Polaków w czasie audiencji ogólnej Jan Paweł II, zwracając się do Pani Jasnogórskiej powiedział: "Zwracałem się w każdą środę po 13 grudnia 1981 roku, polecając Ci tamten trudny okres w naszej współczesności. Dziś pragnę podziękować Tobie, Matko, za wszystko dobre, które wśród doświadczeń wykiełkowało w tym okresie. Polecam Twojej macierzyńskiej trosce "Solidarność", która znowu może działać po ponownej legalizacji w dniu 17 kwietnia. Polecam idący w parze z tym wydarzeniem proces. Który zmierza do ukształtowania życia narodowego w sposób zgodny z prawami suwerennego społeczeństwa".

W dniach 28 kwietnia – 6 maja Jan Paweł II udał się w podróż do Afryki. Odwiedził: Madagaskar, Reunion, Zambię, Malawi.

Pierwszy papież w Skandynawii

Na początku czerwca pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich. W ciągu dziesięciodniowej podróży Jan Paweł II odwiedził: Norwegię, Islandię, Finlandię, Danię i Szwecję. Na zamku Akershus w Oslo na spotkaniu z przedstawicielami 200 różnych wyznań chrześcijańskich Ojciec Św. wygłosił przemówienie "Dążymy do tej jedności, której pragnął Chrystus". W fińskim Turku papież wziął udział w "Sesji dialogu" z ośmioma biskupami luterańskimi oraz towarzyszącymi mu w podróży kardynałami i biskupami. W czasie szwedzkiej części pielgrzymki w katedrze luterańskiej w Uppsali Jan Paweł II powiedział: "Mimo całej niezgody i wszystkich rozłamów, jakie nas dzieliły na przestrzeni wieków, wiara w naszego jedynego Pana i Zbawiciela oraz włączenie w Niego przez Chrzest stają się gwarancją swoistej wspólnoty, choć trudno nazwać ją wspólnotą doskonałą".

17 lipca nastąpiło wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.

19 sierpnia Jan Paweł II udał się po raz trzeci do Hiszpanii. 20 sierpnia w Santiago de Compostela papież spotkał się z uczestnikami 4. Światowego Dnia Młodzieży. Na Monte del Gozo przybyło 400 tys. młodych ludzi.

50. rocznica wybuchu II wojny światowej

27 sierpnia w liście do Konferencji Episkopatu Polski w związku z 50. rocznicą wybuchu II wojny światowej, papież napisał: "Druga wojna światowa uświadomiła wszystkim nieznane przedtem rozmiary pogardy dla człowieka, pogwałcenie jego praw. Była szczególną mobilizacją nienawiści, depczącej człowieka i to, co ludzkie, w imię imperialistycznej ideologii".

W 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Warszawie miał miejsce Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Jan Paweł II skierował do zgromadzonych na placu Zwycięstwa orędzie telewizyjne. "Wspomnienie drugiej wojny światowej i lokalnych konfliktów, które rozgrywały się w ciągu minionych pięćdziesięciu lat, oraz tych, które jeszcze tragicznie trwają, zobowiązuje nas wszystkich do stałego wysiłku zmierzającego do wyeliminowania wojny ze wszystkich części świata, aby przestała ona być narzędziem rozwiązywania sporów".

7 września Jan Paweł II wystosował list apostolski "Ancora una volta" – "Jeszcze raz" o sytuacji w Libanie. W apelu do wszystkich muzułmanów napisał: "...aby ustał dopływ broni i by jej szczęk umilkł; by logikę walki zastąpił dynamizm dialogu i negocjacji".

29 września w Rzymie arcybiskup Canterbury Robert Runcie i Jan Paweł II złożyli wspólną deklarację o woli działania na rzecz pełnej jedności między katolikami i anglikanami.

6 października Jan Paweł II udał się do Azji. Odwiedził Koreę Południową, Indonezję i Mauritius. W czasie pielgrzymki papież zwrócił się za pośrednictwem radia do Chin z prośbą o nowe otwarcie. Ostatniego dnia podróży – 16 października – Ojciec Św. odebrał w kościele św. Teresy w Curepipe na Mauritiusie od dzieci urodzonych 16 października 1978 roku życzenia z okazji 11. rocznicy wyboru na Biskupa Rzymu.

20 października papież przyjął na audiencji Tadeusza Mazowieckiego - pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera polskiego rządu. Wcześniej rządowa delegacja z Polski uczestniczyła w mszy św. w Bazylice św. Piotra, w czasie której Jan Paweł II udzielił sakry biskupiej czterem prałatom, w tym trzem Polakom, wśród których był Józef Kowalczyk, mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce.

12 listopada papież kanonizował Brata Alberta - Adama Chmielowskiego, beatyfikowanego w 1983 roku i Agnieszkę Czeską, której kult zatwierdzono w 1874 roku.

1 grudnia Jan Paweł II przyjął w Watykanie Michaiła Gorbaczowa, przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR i sekretarza generalnego KC KPZR.

W Wigilię Bożego Narodzenia Pasterka w Bazylice św. Piotra była po raz pierwszy transmitowana do ZSRR, NRD i na Węgry.

Na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"

Więcej keyboard_arrow_down
Section012
Section016