JP II1994
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

1994

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 07:00
16. rok pontyfikatu upłynął z jednej strony pod znakiem kontuzji Jana Pawła II, z drugiej zabiegów dyplomatycznych związanych z wojną na Bałkanach.
Audio
  • - Za wojnę odpowiadają nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, aby im przeszkodzić - refleksje Jana Pawła II na temat pokoju. (PR, 30.03,.1997)

16. rok pontyfikatu upłynął z jednej strony pod znakiem kontuzji Jana Pawła II, z drugiej zabiegów dyplomatycznych związanych z wojną na Bałkanach.

11 listopada 1993 Jan Paweł II doznał zwichnięcia stawu barkowego. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że konieczna była hospitalizacja. W Poliklinice im. Agostino Gemelli został poddany zabiegowi nastawienia stawu i następnego dnia opuścił szpital.

Na początku stycznia, pod przewodnictwem Jana Pawła II odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu sytuacji na Bałkanach, 23 stycznia w Bazylice Św. Piotra papież odprawił mszę św. w intencji zakończenia krwawej wojny domowej w byłej Jugosławii. W trakcie uroczystości Jan Paweł II zapalił lampkę oliwną i umieścił ją w Kaplicy Gregoriańskiej przed obrazem Matki Bożej Wspomożycielki w Bazylice św. Piotra. Lampka miała płonąć aż do zakończenia wojny na Bałkanach. W 1997 roku Jan Paweł II przekaże ją arcybiskupowi Sarajewa, kardynałowi Vinko Puljiciowi w czasie pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny. Papież nie ustawał w apelach o pokój w byłej Jugosławii, zarówno w trakcie audiencji i prywatnych wizyt, jak też na forum publicznym, np. podczas lutowej manifestacji na placu św. Piotra "Solidarni z Sarajewem".

Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem bolesnej kontuzji Jana Pawła II i długiej rehabilitacji. 28 kwietnia 1994 papież złamał kość udową i przeszedł zabieg wstawienia sztucznego stawu biodrowego. Od tego czasu papież będzie poruszał się o lasce. Jak napisał jeden z dziennikarzy włoskich: "Ludzka słabość Jana Pawła II stała się jego mocą. Któż mógł przewidzieć, że do tego doprowadzi popularność papieża, wylansowanego na scenach świata jako "John Paul Superstar" przez prasę i telewizję, które stworzyły na swój użytek powierzchowny wizerunek człowieka niespożytych sił fizycznych i niestrudzonej aktywności. W miarę jednak jak mijają lata jego pasterzowania, Karol Wojtyła staje się coraz bardziej – także w swoich wystąpieniach publicznych – widzialnym znakiem głęboko religijnej wizji swojej posługi. Jak gdyby każde jego cierpienie było ofiarą składaną za cierpienie świata" (cyt. za: Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005, oprac. G. Turowski, Kraków 2005, s. 805).

Kolejne tygodnie Jan Paweł II spędził w Poliklinice Gemelli, co nie znaczy, że Jego aktywność spadła. W szpitalu odbywały się audiencje, papież pisał listy, opracowywał wystąpienia, uczestniczył w mszach św. Dopiero pod koniec maja opuścił poliklinikę.

Mimo cierpienia, we wrześniu 1994 roku papież zdecydował się na pielgrzymkę do Chorwacji. Wizyta związana była z obchodami 900-lecia archidiecezji zagrzebskiej, ale miała też wymiar międzynarodowy. Jan Paweł II wielokrotnie w trakcie homilii błagał o pokój i pojednanie między narodami.

Grzegorz Sołtysiak na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"


Więcej keyboard_arrow_down
Section012
Odwołana pielgrzymka do Sarajewa
Przypomnienie wydarzeń, które zmusiły papieża Jana Pawła II do odwołania zaplanowanej pielgrzymki do oblężonego Sarajewa. (PR, 18.08.1994)
Section016