JP II1991
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

1991

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 10:00
Myślą przewodnią wizyty były słowa św. Pawła – "Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście". Papież odwiedził Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę.
Audio
  • - Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć, trzeba być prawdziwie wolnym - mówił Jan Paweł II do wiernych w Płocku. (PR, 7.06.1991)

Encyklika papieska, wydana 1 maja 1991 rok, nawiązywała do encykliki papieża Leona XIII "Rerum novarum". Papież poddał w niej krytyce system socjalistyczny, pisał m.in.:

"Podstawowy błąd socjalizmu ma charakter antropologiczny. Rozpatruje on bowiem pojedynczego człowieka jako zwykły element i cząstkę organizmu społecznego, tak że dobro jednostki zostaje całkowicie podporządkowane działaniu mechanizmu ekonomiczno-społecznego; z drugiej strony utrzymuje on, że dobro jednostki można urzeczywistnić nie uwzględniając jej samodzielnego wyboru i niezależnie od przyjęcia przez nią w sposób indywidualny i wyłączny odpowiedzialności za dobro czy zło. Człowiek zostaje w ten sposób utożsamiony z pewnym zespołem relacji społecznych, a jednocześnie zanika pojęcie osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych, który podejmując je, tworzy porządek społeczny. Skutkiem tej błędnej koncepcji osoby jest deformacja prawa, które określa zakres wolności człowieka, a także sprzeciw wobec własności prywatnej. Człowiek bowiem, pozbawiony wszystkiego, co mógłby "nazwać swoim" oraz możliwości zarabiania na życie dzięki własnej przedsiębiorczości, staje się zależny od machiny społecznej i od tych, którzy sprawują nad nią kontrolę, co utrudnia mu znacznie zrozumienie swej godności jako osoby i zamyka drogę do tworzenia autentycznej ludzkiej wspólnoty".

Odniósł się także do wydarzeń 1989 roku, akcentując jako jedną z przyczyn rewolucji – łamanie prawa pracy. I w tym wypadku polemizował z marksizmem:

"Podczas gdy marksizm uważał, że jedynie zaostrzając sprzeczności społeczne, można je rozwiązać poprzez gwałtowne starcie, to walka, która doprowadziła do upadku marksizmu, poszukuje wytrwale wszelkich dróg pertraktacji i dialogu, daje świadectwo prawdzie, odwołuje się do sumienia przeciwnika i usiłuje rozbudzić w nim poczucie wspólnej ludzkiej godności".

Prawdziwa przyczyna kryzysu, według Jana Pawła II, tkwiła jednak w czymś innym – w duchowej pustce wytworzonej przez ateizm, "który pozostawił młode pokolenia bez drogowskazów, a nierzadko doprowadzał do tego, iż w nieustannym poszukiwaniu własnej tożsamości i sensu życia odkrywały one na nowo religijne korzenie kultury swych narodów oraz samą osobę Chrystusa, jako adekwatną egzystencjalnie odpowiedź na pragnienie dobra, prawdy i życia, obecne w sercu każdego człowieka. Poszukiwanie to czerpało energię ze świadectwa ludzi, którzy w trudnych warunkach i pośród prześladowań pozostali wierni Bogu. Marksizm zapowiadał, że wykorzeni potrzebę Boga z serca człowieka, ale rzeczywistość dowiodła, że nie da się tego dokonać, nie zadając gwałtu ludzkiemu sercu".

W czerwcu 1991 papież ponownie odwiedził Polskę. Myślą przewodnią wizyty były słowa św. Pawła – "Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście", a w homiliach Jan Paweł II nawiązywał do kolejnych przykazań Dekalogu. Papież odwiedził następujące miasta: Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. Pielgrzymka miała charakter niezwykły, nie zakończyła się 9 czerwca, ale była kontynuowana, oficjalnie jako 52. zagraniczna pielgrzymka apostolska w dniach 13-20 sierpnia 1991. Tym razem papież odwiedził Kraków, Wadowicę, Częstochowę, powrócił do Krakowa, skąd odleciał na Węgry. W Częstochowie brał udział w VI Światowym Dniu Młodzieży, w którym uczestniczyło ponad milion młodych ludzi z całego świata.

Na podst. "Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"

***

Zobacz więcej na temat: Jan Paweł II Kraków Olsztyn
Więcej keyboard_arrow_down
Section012
Trudna jest ta wolność, którą mamy
- Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym - mówił Jan Paweł II w Płocku. (PR, 7.06.1991)
Nie zagubcie wrażliwości na cudzą biedę
- Bardzo uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą - mówił Jan Paweł II w Płocku. (PR, 7.06.1991)
Budujmy wspólną przyszłość
- Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce - mówił Jan Paweł II w Radomiu. (PR, 4.06.1991)
Człowiek jest najważniejszy
- Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzecz, a dusza jest ważniejsza niż ciało, toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem praw drugiego człowieka - apelował Jan Paweł II. (PR, 7.06.1991)
Papież o prawdomówności
- Istnieje wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności - mówił Jan Paweł II w Olsztynie. (PR, 6.06.1991)
Prawda jest najważniejsza
- Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa - mówił Jan Paweł II. (PR, 1991)
Ważniejsze jest być niż mieć
- Dla człowieka, dla ludzkich wspólnot, narodów i społeczeństw, ważniejsze jest być niż mieć, ważniejszym jest kim się jest, niż to, ile się posiada - mówił Jan Paweł II w Lubaczowie. (PR, 3.06.1991)
Section016