Redakcja Programów Katolickich

Redakcja Katolicka - o nas

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011 16:48
Naczelna Redakcja Programów Katolickich przygotowuje programy dla wszystkich pięciu anten publicznej rozgłośni. Zadaniem Redakcji jest kompleksowe koordynowanie tematyki religijnej w Programach Polskiego Radia.
NRPK
NRPK

 

Redakcja Katolicka powstała w czerwcu 1989 r. po przyjęciu przez parlament Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z 17 maja 1989 r. Zadania programowe zostały sformułowane w Porozumieniu pomiędzy władzami Radia a Episkopatem Polski. W 1992 r. obowiązek realizacji tego postanowienia wpisany został do Ustawy o radiofonii i telewizji (art. 59). Ostatnia aktualizacja Porozumienia pomiędzy Polskim Radiem a Konferencją Episkopatu Polski miała miejsce w sierpniu 2008 r. Naczelna Redakcja Programów Katolickich w swojej działalności realizuje również zadania jakie zostały postawione w Ustawie o radiofonii i telewizji przed mediami publicznymi. Przede wszystkim popiera rozwój kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego (art. 21 ust. 2 pkt 5), zachęca do respektowania chrześcijańskiego systemu wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki (art. 21 ust. 2 pkt 6), wspiera i umacnia rodzinę (art. 21 ust. 2 pkt 7), kształtuje postawy prozdrowotne (art. 21 ust. 2 pkt 7a), służy zwalczaniu patologii społecznych (art. 21 ust. 2 pkt 8) tworzy i udostępnia programy edukacyjne na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą (art. 21 ust. 1a pkt 9).

Spotkanie
Spotkanie Redakcji Radiowej i Telewizyjnej z Janem Pawłem II

W Redakcji pracuje dziesięcioro dziennikarzy którzy wraz z dużą grupą współpracowników przygotowują ponad 7 godzin audycji na żywo w tygodniu. Wśród naszych antenowych propozycji jest między innymi niedzielne poranne pasmo Familijna Jedynka w Programie I, Muzyczne Rozmowy w Programie III czy Nocne czaty w Programie IV.

W 2010 roku zespół przygotowujący Familijną Jedynkę otrzymał nagrodę TOTUS w kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia Biskupa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” za stworzenie wartościowego programu przyjaznego rodzinie, gromadzącego milionowe grono słuchaczy w każdym wieku.TOTUSY

TOTUSY 2010

Redakcja Katolicka może się również poszczycić wydaniem albumów papieskich. Na ponad 100 płytach kompaktowych zostały wydane wszystkie wypowiedzi Jana Pawła II skierowane do Polaków w czasie 8 papieskich pielgrzymek.

Redakcją kierowali: ks. Krzysztof Ołdakowski SJ, ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, ks. Krzysztof Dorosz SJ , ks. Rafał Sztejka SJ. Obecnie nad pracą czuwa ks. Wojciech Mikulski SJ.

Audycje przygotowują: Małgorzata Bartas-Witan, Małgorzata Glabisz-Pniewska, Agnieszka Kozłowska-Łysko, Elżbieta Staniszewska, Sylwia Sułkowska, Agnieszka Trzeciakiewicz, Przemysław Goławski, Jan Pniewski, Marcin Witan, a także współpracownicy prowadzący audycję i przygotowujący materiały dźwiękowe.

Czytaj także

Księża przy mikrofonie

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2010 09:30
Media i współczesny cyfrowy świat są narzędziem dla kapłana, dzięki którym może dotrzeć tam, gdzie normalnie nie dałby rady.
rozwiń zwiń