Historia

Adolf Hitler zapowiada eksterminację Żydów – zlekceważone słowa

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2024 06:00
Hitler jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zapowiadał "zniszczenie rasy żydowskiej w Europie". Na najwyższym szczeblu nazistowskiej władzy "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej" zostało ustalone na początku 1942 roku na konferencji w Wansee.
Adolf Hitler przemawia w Reichstagu 4 maja 1941 roku
Adolf Hitler przemawia w Reichstagu 4 maja 1941 rokuFoto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zlekceważona przepowiednia

Hitler uwielbiał długie przemówienia. 30 stycznia 1939 roku – w szóstą rocznicę objęcia władzy – w gmachu Reichstagu poruszył wiele wątków. Przede wszystkim odpierał zarzuty ze strony państw Europy Zachodniej, które powoli uświadamiały sobie zbrodniczą naturę nazistowskiego reżimu. Bronił decyzji w sprawach gospodarki niemieckiej oraz starał się przedstawić III Rzeszę jako państwo pragnące pokoju, rzekomo zagrożone przez europejskie mocarstwa.

Jednak jedną z najważniejszych kwestii poruszonych w przemówieniu Hitlera była potrzeba zdobycia przestrzeni życiowej dla Niemców – postulowanej jeszcze w postaci odzyskania kolonii, a nie brutalnej ekspansji na wschód.

German Death Camps - zobacz serwis edukacyjno-społeczny

Ważnym punktem mowy był atak na głównego wroga nazistów – Żydów, którzy według Hitlera mieli stać za wszystkimi niepowodzeniami i spiskami skierowanymi przeciwko Niemcom. To właśnie w tej części przemówienia kanclerz wypowiedział swoje "ostrzeżenie":

"Bardzo często w mym życiu stawałem się prorokiem i byłem najczęściej wyśmiewany. W czasach walki mojej o władzę naród żydowski przyjmował jedynie z uśmiechem moje przepowiednie, że kiedyś w Niemczech obejmę kierownictwo państwem, i że wówczas doprowadzę także i do rozwiązania problemu żydowskiego. Sądzę, że ten rozlegający się wówczas śmiech żydostwa w Niemczech, zamarł już im w międzyczasie w gardle. Dzisiaj znowu chcę być prorokiem: jeżeli międzynarodowej finansjerze żydowskiej w Europie i poza Europą miałoby się udać raz jeszcze popchnąć narody do jakiejś wojny światowej, to rezultatem tego nie będzie zbolszewizowanie świata i przez to odniesienie zwycięstwa przez Żydów, lecz jedynie zniszczenie rasy żydowskiej w Europie".

Prześladowania Żydów w III Rzeszy

– Hitler pragnął władzy totalnej, by wprowadzić własną religię, której zasady wyłożył wcześniej między innymi w "Mein Kampf". Mówił o tym chętnie i często, ze szczerością tak przerażającą, że wielu sądziło, że to tylko paranoiczne mrzonki człowieka, który nie zna realnych ograniczeń, jakie niesie władza, zmuszająca do kompromisu – powiedział dr Janusz Osica w audycji z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej - Niemcy".


Posłuchaj
09:08 nowy niemiecki ład___230_98_iv_tr_0-0_99854364b86ca2d[00].mp3 Dr Janusz Osica mówi o objęciu władzy w Niemczech przez nazistów w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej - Niemcy". (PR, 23.01.1998)

 

Niestety, plany Hitlera zostały zlekceważone, zarówno przez opozycję w Niemczech przed przejęciem przez niego władzy, jak i przez państwa europejskiej w trakcie odbudowywania potęgi militarnej Niemiec w latach 30. III Rzesza pod wodzą Adolfa Hitlera łamała postanowienia traktatu wersalskiego i rozbudowywała swoją armię, a w 1936 roku wprowadził oddziały Wehrmachtu do Nadrenii, która miała zgodnie ustaleniami kończącymi I wojnę światową miała pozostać strefą zdemilitaryzowaną.

Adolf Hitler po umocnieniu władzy przeszedł również do realizacji polityki antyżydowskiej, która do wybuchu II wojny światowej opierała się na represjach wobec niemieckich Żydów i stopniowemu pozbawianiu ich praw obywatelskich.

–  Od 1933 roku wydano liczne zarządzenia o charakterze dyskryminacyjnym, a od 1935 roku na mocy tzw. ustaw norymberskich załamała się pozycja prawna obywateli pochodzenia żydowskiego – powiedział prof. Eugeniusz Król w audycji Polskiego Radia z 1998 roku.


Posłuchaj
54:20 dlaczego niemcy poszli za hitlerem____541_09_ii_tr_0-0_11345204a3289a92[00].mp3 Prof. Eugeniusz Król oraz prof. Henryk Stańczyk opowiadają o przyczynach zdobycia władzy przez Adolfa Hitlera w audycji Hanny Marii Gizy z cyklu "Klub ludzi ciekawych wszystkiego". (PR, 22.08.2009)

 

Pamięci Polaków Ratujących Żydów - zobacz serwis historyczny

Kolejnym momentem przełomowym w prześladowaniach niemieckich Żydów były pogromy tzw. nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku. Jej nazwa jest eufemizmem wymyślonym przez nazistowską propagandę i miała na celu przykrycie eskalacji fizycznej przemocy wobec Żydów. Została zaczerpnięta od potłuczonego szkła witryn żydowskich sklepów oraz szyb mieszkań.

Tuż po nocy kryształowej naziści zaostrzyli antyżydowskie prawodawstwo. Wprowadzone zostały przepisy, które miały wykluczyć Żydów z życia gospodarczego w Niemczech. Ograniczano udział w życiu kulturalnym i zabroniono im również chodzić do kin i teatrów oraz na koncerty i wystawy. Żydowskie dzieci zostały pozbawione prawa uczęszczania do szkół publicznych, rząd zezwolił także na narzucanie przez władze lokalne ograniczeń, które dotyczyły miejsca zamieszkania i pobytu ludności żydowskiej.

– Najbardziej jednak złowrogą konsekwencją nocy kryształowej była decyzja powołania w lutym 1939 roku Centrali Rzeszy do spraw żydowskiej emigracji. Od października 1939 roku kierował nią później Adolf Eichmann. Była to już wyraźna zapowiedź Holokaustu i wszczęcie przygotowań do fizycznej eksterminacji europejskich Żydów – mówił prof. Eugeniusz Król.


Posłuchaj
09:48 noc kryształowa.mp3 Prof. Eugeniusz Król opowiada o pogromach nocy kryształowej oraz antyżydowskich represjach w audycji Sławomira Szofa z cyklu " Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej - Niemcy". (PR, 2.02.1998)

 

sa

Zobacz więcej na temat: HISTORIA III Rzesza Holokaust
Czytaj także

Noc kryształowa - niemiecka noc hańby

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2023 05:40
"Tylko ci, w których żyłach płynie niemiecka krew, mogą być członkami narodu. Dlatego żaden Żyd nie może być członkiem narodu" – tak pisał Adolf Hitler w "Mein kampf".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Ustawy norymberskie – w Niemczech zapanował rasizm

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2023 05:45
Eskalacja antysemityzmu nastąpiła w 1935 roku. Ustawy norymberskie odsłoniły rzeczywiste zamiary Hitlera. Niemieckie społeczeństwo bardzo szybko uległo zarazie antysemityzmu.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Konferencja w Wannsee, czyli urzędowa decyzja o masowym ludobójstwie europejskich Żydów

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2024 05:55
20 stycznia 1942 roku, w reprezentacyjnej willi w berlińskiej dzielnicy Wannsee spotkało się piętnastu niemieckich urzędników. W ciągu niecałych dwóch godzin ustalili prawne i logistyczne aspekty wymordowania 11 milionów ludzi. Planów tych Niemcy nie zrealizowali w całości. Do końca wojny zdążyli jednak zamordować 6 milionów Żydów.
rozwiń zwiń