Historia

Epidemia koronawirusa. E-lekcje historii z Polskim Radiem. Materiały dla uczniów i nauczycieli. Starożytność i średniowiecze

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2020 06:00
Epidemia koronawirusa postawiła polską edukację przed wielkim wyzwaniem. Tysiące nauczycieli mierzą się z zadaniem realizowania podstawy programowej online i zapewnienia uczniom atrakcyjnych materiałów wspomagających naukę. Bogata oferta materiałów historycznych portalu PolskieRadio24.pl to znakomite narzędzie, które w przyjazny dla młodzieży sposób pomoże zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.
Nauka w domu w Szczecinie, 13 bm. Ze względu na epidemię koronawirusa, szkoły w Polsce zostały zamknięte na dwa tygodnie. Uczniowie przebywający w domach, dostają od swoich nauczycieli zadania do wykonania przez internet. Szczecin, marzec 2020
Nauka w domu w Szczecinie, 13 bm. Ze względu na epidemię koronawirusa, szkoły w Polsce zostały zamknięte na dwa tygodnie. Uczniowie przebywający w domach, dostają od swoich nauczycieli zadania do wykonania przez internet. Szczecin, marzec 2020Foto: PAP/Marcin Bielecki

Przedstawiamy wybór artykułów i serwisów historycznych, które urozmaicą zdobywaną przez uczniów wiedzę, wzbogacą e-lekcje o najciekawsze audycje historyczne, infografiki i materiały interaktywne oraz pozwolą najbardziej zainteresowanym wsłuchać się w opinie najwybitniejszych historyków. Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują także na bogatych zbiorach nagrań z 95-letniej historii Polskiego Radia. Użytkownicy mają więc możliwość wsłuchać się w głosy wybitnych postaci, o których do tej pory jedynie czytali w podręcznikach.

W pierwszym artykule z cyklu prezentujemy propozycje dotyczące starożytności i średniowiecza. Wybór oparliśmy o podstawę programową (zalecenia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego) dla liceów i techników.

STAROŻYTNOŚĆ

III Świat starożytnych Greków. 

Uczeń: opisuje różne formy ekspansji w świecie greckim (kolonizację grecką i fenicką, wojny grecko-perskie i ekspansję Aleksandra Macedońskiego).

Nasze propozycje:

  • Tekst o bitwie pod Maratonem (w którym nakreślone są też przyczyny konfliktu grecko-perskiego) 
  • Artykuł o bitwie pod Termopilami  (z tego tekstu uczeń dowie się też wiele na temat spartańskiego modelu wychowania). 
  • Z postacią i dokonaniami Aleksandra Wielkiego można zapoznać się TUTAJ.

IV Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. 

Uczeń:1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne (w tym problem niewolnictwa) w państwie rzymskim doby republiki oraz cesarstwa, z uwzględnieniem roli Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta; 2) omawia charakter ekspansji rzymskiej i wyjaśnia ideę imperium rzymskiego;(...) wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku państwa rzymskiego;

Nasze propozycje:

ŚREDNIOWIECZE

V Bizancjum i świat islamu. 

Uczeń:lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie i charakteryzuje jego osiągnięcia w zakresie kultury;

Nasze propozycje:

Uczeń:wyjaśnia genezę islamu i charakteryzuje główne zasady tej religii; 3) przedstawia główne kierunki ekspansji arabskiej; 

Nasze propozycje:

VI Europa wczesnego średniowiecza. 

Uczeń:1) opisuje zasięg terytorialny, organizację władzy, gospodarkę i kulturę państwa Franków, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Karola Wielkiego; 2)charakteryzuje ideę cesarstwa karolińskiego i porównuje ją z ideą cesarstwa Ottonów;

VII Europa w okresie krucjat. 

Uczeń:wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny, a także charakter rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą;

Nasze propozycje:

Uczeń:charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty oraz przedstawia ich skutki;

Nasze propozycje:


Uczeńwyjaśnia przyczyny rozłamu w Kościele w XI w.;

Nasze propozycje:

Uczeńcharakteryzuje i ocenia rolę zakonów w średniowiecznej Europie;

Nasze propozycje:

  • Tajemnica poliszynela i wielkie pieniądze w tle - jak doszło do kasaty templariuszy - tego uczeń dowie się z TEGO tekstu, 
  • Kim byli joannici i jak trafili na Maltę? Odpowiedź TUTAJ,
  • Historia Krzyżaków od Jerozolimy, przez Węgry, aż do sprowadzenia do Polski,

Uczeń: opisuje kierunki, charakter oraz konsekwencje najazdów mongolskich dla Europy.

Nasze propozycje:


VIII Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Uczeń:wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji, z uwzględnieniem roli Mieszka I i Bolesława Chrobrego;

Nasze propozycje:

Uczeń: rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X–XII w.;

Nasze propozycje:

Uczeń: charakteryzuje spór Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem.

Nasze propozycje:


IX Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. 

Uczeń: wyjaśnia przyczyny polityczne i społeczno-gospodarcze oraz następstwa rozbicia dzielnicowego; charakteryzuje proces przezwyciężenia rozbicia politycznego ziem polskich, ze wskazaniem na rolę władców i Kościoła; 

Nasze propozycje:


X Europa późnego średniowiecza. 

Uczeń:charakteryzuje następstwa upadku cesarstwa bizantyjskiego i ekspansji tureckiej dla Europy.

Nasze propozycje:


XII. Polska w XIV–XV w. 

Uczeń: opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV–XV w.; charakteryzuje rozwój monarchii stanowej w Polsce, uwzględniając strukturę społeczeństwa polskiego w późnym średniowieczu i rozwój przywilejów szlacheckich; wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węgrami i Litwą w XIV–XV w.;

Nasze propozycje:

Uczeń: opisuje rolę uniwersytetów i ich organizację oraz wyjaśnia przyczyny trwałości idei uniwersyteckiej;

Nasze propozycje: