Redakcja Polska

Surowe kary za złamanie przepisów drogowych i nowy taryfikator mandatów

31.12.2021 14:55
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 1500 złotych za jazdę samochodem wzdłuż chodnika lub po przejściu dla pieszych, tyle samo za nieustąpienie pierszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania czy przechodzącemu przez przejście dla pieszych lub skrzyżowanie, w które skręca samochód. 
Nowe stawki oznaczają większe kary finansowe za łamanie ograniczeń prędkości.
Nowe stawki oznaczają większe kary finansowe za łamanie ograniczeń prędkości.Shutterstock

Nowe stawki oznaczają większe kary finansowe za łamanie ograniczeń prędkości. Przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości pojazdu o ponad 71 km na godzinę, mandat wyniesie 2,5 tys. złotych, a sąd będzie mógł go podwyższyć do 5 tys. złotych.

Przy niższych przekroczeniach, mandaty będą wynosiły od 800 zł (przekroczenie prędkości o 31-40km/h) do 2 tys. złotych (przekroczenie prędkości o 61-70 km/h). Przy czym sąd będzie mógł każdorazowo podwoić wysokość mandatu.

Za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie będzie można otrzymać nie mniej niż 4 tys. złotych mandatu, jeśli sprawa będzie dotyczyć przestępstwa. W sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości będzie to mandat w wysokości dwukrotności grzywny za przekroczenie prędkości.

Do 2,5 tys. złotych będzie kosztować naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu.

Surowe mandaty za naruszenie bezpieczeństwa pieszych

Znacznie większe mandaty czekają kierowców, którzy będą zagrażać pieszym. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża będzie oznaczać mandat w wysokości 1500 złotych, a sąd będzie mógł go podwyższyć do 3 tys. złotych.

Tyle samo będzie kosztować nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście.

Podobnie kosztowne będzie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed tym przejściem, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Również 1500 lub 3000 złotych wyniesie mandat za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

"Czy to Cię tłumaczy?" - trwa kampania skierowana do kierowców i pieszych

14.12.2021 05:00
Zadaniem kampanii "Czy to Cię tłumaczy?" jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. Kierowcy i piesi powinni odpowiedzieć sobie na kilka pytań, o których przypominają organizatorzy akcji.