Redakcja Polska

Środowisko akademickie pomaga Ukrainie. Konferencja w Gdańsku

12.05.2022 14:08
Gdańsk na dwa dni stał się centrum dyskusji o pomocy środowiska akademickiego dla studentów i naukowców z Ukrainy. Wszystko dzięki konferencji, którą zorganizowały Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański. Jej tytuł brzmi: „Solidarni z Ukrainą. Studenci, naukowcy, instytucje”.
Audio
  • Z dr Grażyną Żebrowską, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, rozmawia Maria Wieczorkiewicz [posłuchaj]
Konferencja Solidarni z Ukrainą. Studenci, naukowcy, instytucje w Gdańsku
Konferencja „Solidarni z Ukrainą. Studenci, naukowcy, instytucje” w GdańskuFoto: Twitter/NAWAPoland

Wydarzenie, odbywa się w Instytucie Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pokazywać ma różnorodne działania, które podjęli przedstawiciele środowiska studenckiego i naukowego, by pomóc wojennym uchodźcom z Ukrainy.

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano m.in. panele dotyczące programów dla studentów uchodźców: „Solidarni z Ukrainą – jak wspierać studentów w obliczu wojny”, „Uznanie wykształcenia - otwarte drzwi do integracji” oraz „Wolontariat – my z wami”. W części popołudniowej, odbędzie się  panel dyskusyjny „Polsko-Ukraińska współpraca akademicka: potrzeby, możliwości, rzeczywistość”.

W programie drugiego dnia wydarzenia znalazły się m.in. panele dotyczące programów dla naukowców uchodźców: „Mobilność naukowa i wsparcie naukowców w czasie wojny” oraz „Międzynarodowa współpraca badawcza w obliczu wojny”. Poza tym zaplanowano także panel dyskusyjny „Crisis is opportunity? Szanse i zagrożenia dla przyszłości polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej”.

- Wojna w Ukrainie stała się wielkim wyzwaniem także dla środowiska akademickiego. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w porozumieniu ze środowiskiem naukowym niemal natychmiast po wybuchu konfliktu za wschodnią granicą Polski rozpoczęła parce nad działaniami pomocowymi. Ich efektem jest program „Solidarni z Ukrainą”. Teraz, podczas konferencji w Gdańsku, chcemy przedstawić jego efekty. Wydarzenie ma być jednak nie tylko formą podsumowania, ale także zastanowieniem się nad prognozami na przyszłość. O tym wszystkim dyskutować będziemy w gronie specjalistów zarówno z Polski, jak i z Ukrainy – tłumaczy dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Wśród zaproszonych gości jest m.in. ukraiński minister oświaty i nauki, Serhij Szkarłet.

Program „Solidarni z Ukrainą” skierowany jest do uczelni, w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz do instytutów PAN, instytutów sieci Łukasiewicz czy instytutów badawczych. We wniosku podmioty te deklarowały liczbę studentów lub doktorantów z Ukrainy, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych form kształcenia. Możliwość nauki miała zostać zapewniona w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie, uczestnikom wypłacane będzie stypendium. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

Wszystko po to, by zapewnić ciągłość kształcenia studentom i doktorantom, którzy po 24 lutego pojawili się na terenie Polski jako wojenni uciekinierzy i którym uniemożliwiono studia czy prowadzenie prac naukowych w ich kraju. W toku konsultacji powstał program skierowany do uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Ministerstwo Zdrowia, które chciały studentom i doktorantom bezpłatnie umożliwić kontynuowanie nauki, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub odbycie innych form kształcenia (kursów językowych lub przygotowawczych). Wnioski o finasowanie złożyło 98 instytucji (uczelni i instytutów badawczych), i każda z tych instytucji otrzymała finansowanie. Kwota przyznanych środków finansowych to ponad 23,3 mln zł, w tym: podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia: ponad 4,28 mln zł oraz podmioty nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: ponad 19 mln zł.

Program Solidarni z Ukrainą jest programem dla instytucji, nie dla indywidualanych osób. Niemniej, na podstawie deklaracji uczelni suma ta powinna pozwolić na kształcenie 1947 osób.

Pieniądze pochodzą z budżetu odpowiednio Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Warto dodać, że zainteresowanie programem było ogromne, o czym najlepiej świadczy fakt, że wnioski złożono na łączną sumę ponad 70,2 mln zł.

Patronat honorowy nad konferencją objął Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Patronem medialnym konferencji jest Polskie Radio dla Zagranicy.


Z dr Grażyną Żebrowską, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, rozmawia Maria Wieczorkiewicz.


Źródło: NAWA/ho

Pierwsza dama w USA. "Dziękuję amerykańskiej Polonii za pomoc dla Ukrainy"

11.05.2022 16:36
Pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda była z wizytą w Chicago, gdzie spotkała się z przedstawicielami organizacji polonijnych. Tematem spotkania była pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Impact'22: obywatelom Ukrainy trzeba stworzyć możliwości zarobkowania i nauki

12.05.2022 11:00
Stworzenie szans rozwoju zawodowego, edukacji i możliwości prowadzenia własnego biznesu – to najlepsze długoterminowe wsparcie dla licznej rzeszy uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przez dłuższy czas zechcą pozostać w Polsce – wskazywali uczestnicy panelu „Zarządzanie różnorodnością w czasach kryzysu”, który odbył się w ramach kongresu Impact'22 w Poznaniu, w dniach 11-12 maja.